Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Räddningstjänsten
raddningstjansten@gislaved.se

Vid akut situation där liv, miljö eller egendom är i fara ringer du 112.

Elda utomhus

Var försiktigt när du eldar utomhus. Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka om det behövs.

En sprakande lägereld ger extra krydda åt friluftslivet. Men den kan också sprida stor förödelse om du handskas med den på fel sätt. Den svenska allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld.

Brandrisk och prognoser

Under en stor del av året, vår till höst, är risken för en skogsbrand eller en gräsbrand stor om det är torrt i naturen. Följ därför räddningstjänstens rekommendationer och håll dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud råder. Du kan läsa om brandrisker och prognoser på SMHI:s webbplats.

Anmäla eldning

Eldning utomhus för exempelvis Valborgseldar eller riseldning ska du anmäla till räddningstjänsten. Det kan du göra genom att använda e-tjänsten för säsongsbrasor och övrig eldning. Du behöver göra din anmälan minst sju dagar innan eldningen.

Vad får jag elda?

Om du är utanför tätbebyggt område får du elda gräs, ris, grenar och liknande. Du som bor i fristående hus kan elda mindre mängder torrt trädgårdsavfall från den egna trädgården om röken inte stör närboende. Elda inte när det blåser mycket.

Det är förbjudet att elda skräp som hushållsavfall, byggavfall, gamla möbler, gummi och plast. Vid eldning riskerar du att sprida rök med skadliga ämnen som kan vara besvärande för både dig själv och andra. Lämna in ditt avfall på en återvinningsgård.

Den som eldar har ansvaret för att elden inte sprids och att eldandet inte leder till besvär för andra. När du eldar måste du ta hänsyn till dina grannar så att du inte orsakar problem på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor.

Checklista för en säker eldning

  • Placera inte brasan i närheten av torr vegetation, placera den minst 50 meter ifrån byggnad.
  • Se också till att det är fritt tre till fem meter upp i luften, eldning får inte ske under ett träd eller en elledning.
  • Använd helst en eldningstunna när du eldar och lägg i lagom mycket kvistar och ris åt gången, på så sätt har du kontroll över elden.
  • Om du inte har en eldningstunna. Blöt ner marken runt brasan innan du tänder och fortsätt väta marken eftersom den torkar på grund av strålningsvärmen.
  • Ta bort brännbart material 15 meter runt omkring elden. Det är bättre att bränna lite i taget. Gnistor som följer med röken kan falla ner långt bort och tända eld på brännbart material som kan starta en gräs- eller skogsbrand.
  • Eftersom gnistor från elden kan färdas med vinden måste du vara förberedd med vattenslang eller vattenhinkar.
  • Lämna inte elden, den kan spridas snabbt.
  • Bevaka alltid elden till dess att risken för brandspridning är över. Kontrollera att ingen glöd finns kvar och häll rikligt med vatten över askhögen eller täck över den med jord.
  • Ta alltid det säkra före det osäkra. Kolla efter några timmar att det är släckt ordentligt.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan