Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jan-Ove Rickardsson
0370-33 10 93
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gränsvärden och mätningar

Luftföroreningar är ämnen som kan påverka människors hälsa eller miljön. Därför finns det gränsvärden att förhålla sig till.

Luftkvaliteten i vår kommun har kontrollerats sedan början av 1990-talet. Luften har förbättrats avsevärt sedan dess.

Vi är med i Jönköpings läns Luftvårdsförbund som kontrollerar luftkvaliteten genom beräkningar och mätningar. Dessa har visat att EU:s miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar inte överskrids inom vår kommun.

Luftföroreningar kan påverka människors hälsa genom att skapa allergier och annan överkänslighet. Vissa föroreningar kan ge upphov till cancer och andra kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar. Luftföroreningar kan även orsaka problem med lukt.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du söka i utsläppsregistret för att se hur stora utsläppen är, exempelvis i vår kommun. Observera att det kan behövas organisationsnummer när du söker.


Jönköpings Luftvårdsförbund

Luftvårdsförbundet är en ideell förening som bildades 1988. Sedan 1989 har förbundet mätt nedfall och effekter av försurande luftföroreningar i länet. Med hjälp av dessa har de fått en bild av hur luftföroreningar och dess effekter varierar i regionen. Förbundet arbetar för att åtgärder för att förbättra luftkvaliteten genomförs och att luftvårdsinsatserna i Sverige samordnas.

Luftvårdsförbundets medlemmar består av företag och organisationer som värnar den gemensamma luftmiljön. Medlemmarna representerar både privat och offentlig sektor.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan