Gnosjö kommun logotype

Lokal lägesbild december 2023 - januari 2024

Senast uppdaterad 24 april 2024

Hundsök på skolor

Förebyggande hundsök har genomförts av polis på skolor runt om i kommunen.

Gängsnacket – en guide till föräldrar och andra viktiga vuxna

Länsstyrelserna och polisen har tillsammans tagit fram en guide till föräldrar och andra viktiga vuxna vid namn Gängsnacket. Materialet lyfter varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn att rekryteras till kriminella gäng. Gnosjö kommun har hjälp till att sprida informationen genom våra egna kanaler och du kan läsa mer om det på hemsidan: Låt inte gängen fånga upp ditt barn i sin kriminalitet | Gnosjö kommun (gnosjo.se)

Stor mängd skadegörelse på motorfordon

Stora mängder skadegörelse på motorfordon i centrala Gnosjö under december månad. Åtgärder har vidtagits som har gett resultat och skadegörelsen har upphört helt.

Vårdslöst användande av fyrverkerier

Problem med ungdomar som avfyrat fyrverkerier på vårdslöst sätt. Orossamtal har hållits på skola tillsammans med räddningstjänst i förebyggande syfte.