Gnosjö kommun logotype

Lokal lägesbild november 2023

Senast uppdaterad 24 april 2024

Det upplevs finnas en stor generell oro bland invånare i Gnosjö följande den 74-åriga kvinna som hittades död i ett skogsområde intill Åviken-området. Oron upplevs specifikt uppstå eftersom det inte är känt hur det gått till, motivet bakom eller vem som har utfört brottet. Polisen har en aktiv utredning kring brottet och den senaste uppdateringen är att en person är anhållen som skäligen misstänkt.

Sedan den 13 november när det misstänka mordet uppdagades har även polisen haft en kraftigt ökad polisiär närvaro i Gnosjö tätort. Syftet har till stor del varit att jobba trygghetsskapande, vid flera tillfällen i samverkan med kommunen. Bland annat har kommun och polis gemensamt deltagit vid en trygghetsvandring i Åviken-området, samt deltog vid ett möte med föreningslivet för att diskutera vad vi gemensamt kan göra för att öka tryggheten i samhället. Järnbäraren fanns även på plats den 7:e december vid Kvarngatan i Åviken-området med korvgrillning och glögg som en trygghetsskapande och kontaktskapande aktivitet.