Gnosjö kommun logotype

Lokal lägesbild oktober 2023

Senast uppdaterad 24 april 2024

Lugn månad

Oktober har överlag varit en lugn månad med ett fåtal incidenter. Det har också varit färre anmälda tillgreppsbrott, exempelvis stöld, än föregående månad.

Kostnad av brott

Superlim har sprutats in i två låscylindrar till Fastighets AB Järnbärarens garage/förråd. Kostnad för återställande blir cirka 5000 kronor. Det är viktigt att vara medveten om kostnaden som snabbt uppstår vid skadegörelse av olika slag, även vid mindre incidenter.