Gnosjö kommun logotype

Lokal lägesbild september 2023

Senast uppdaterad 24 april 2024

Rivning av ödehus

Vid Läroverksgatan där det tidigare under året varit problem kring ett par ödehus som individer tagit sig in och uppehållit sig kring planeras nu att rivas vilket ses som en positiv åtgärd för att inte problemen ska kvarstå eller förvärras.

Snatteri på ICA

Det har inträffat färre stölder än förväntat sett till tidigare år samma månad. Det har dock fortfarande varit ett problem med ungdomar som snattar på ICA. Fenomenet upplevs bli populärare i grupp och detta skapar en oro för ungdomarnas beteenden. För att lösa problemet har fältsekreterare och Gnosjö IF diskuterat lösningar och hoppas komma fram till något som kan skapa en positiv utveckling.

Otrygg miljö vid parken vid Coop

Vuxna individer fortsätter samlas vid parken vid Coop i Gnosjö. Personerna upplevs ofta som onyktra och skapar då en otrygghet bland andra som rör sig på platsen. I värsta fall kan det leda till konflikter eller bråk.