Gnosjö kommun logotype

Lokal lägesbild sommar 2023

Senast uppdaterad 04 september 2023

Bränder vid Läroverksgatan

Under juni när brandrisken fortfarande var hög förekom det ett flertal bränder som misstänktes vara anlagda kring Läroverksgatan. Räddningstjänsten höll koll och kartlagde situationen och hade nära kontakt med polis. I samband med att torkan försvann uppstod det dock inga fler incidenter med bränder och sommaren har därefter varit lugn.

Stöldtrender

Under juni var det en ökad trend av nyare bilar av modellen Dodge RAM som var stöldbegärliga och flera stölder skedde i landet. Förekom även en stöld i grannkommunen Gislaved under juni månad. Under augusti har det också förekommit en ökad trend av dieselstölder från lastbilar i grannkommunen Gislaved, med någon enstaka i Gnosjö. Det rekommenderas att hålla sig uppmärksam, vidta förebyggande åtgärder och att tips polisen vid misstanke om brott.

Fler trafikkontroller

De ökade antal trafikbrott som ses i statistiken är ett resultat av att polisen har utfört fler trafikkontroller i enhet med medborgarlöftet. Du kan läsa mer om medborgarlöften 2023 på polisens hemsida.

Ungdomar som missköter sig

De grupper av ungdomar som missköter sig på olika platser i kommunen genom bland annat skadegörelse och olaga intrång har polisen och kommunen en god uppfattning om. Polisen och kommunen fortsätter samverka kring dessa individer.