Gnosjö kommun logotype

Lokal lägesbild maj 2023

Senast uppdaterad 24 april 2024

Anmälda bedrägeribrott ökar

Anmälda bedrägeribrott har ökat de senaste månaderna i kommunen. Under hela år 2022 anmäldes 77 bedrägerier. Hittills i år (23-05-28) har 78 bedrägerianmälningar gjorts. Prata gärna med era äldre, som är en utpekad riskgrupp.

Förhöjd brandrisk

Det har förekommit gräs/terrängbrand men genom hjälp från räddningstjänsten kom ingen person eller byggnad till skada. Påminnelse om att vara medveten om den förhöjda brandrisken. Använd gärna MSB appen Brandrisk Ute där brandriskprognos för aktuell plats visas.

Motorburen ungdom

Motorburen ungdom har äntligen startat och Motorgården har numera öppet varje onsdag mellan 16:00-20:00. Ni kan följa verksamheten via instagram på ”motorgardengnosjo”. Reaktionerna har uppfattats mycket positiva både från ungdomar och vuxna.