1. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Nissafors
  2. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Marås
Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Rektor
David Holm
david.holm@edu.gnosjo.se

Biträdande rektor
Adisa Mekic Lindberg
adisa.lindberg@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Pia Larsson
pia.larsson@edu.gnosjo.se

Skolsköterska
Maria Ernstig
0370-33 33 22
maria.ernstig@edu.gnosjo.se

Skolkurator
Elsa Kordys
0370-33 33 14
elsa.kordys@edu.gnosjo.se

Besöksadress
Västanvägen 2, Kulltorp

Kulltorpsskolan

Kulltorpsskolan ligger i natursköna Kulltorp, cirka tolv km utanför Gnosjö centralort.

Om oss

På Kulltorpsskolan går cirka 75 elever från förskoleklass till årskurs 6 med tillhörande fritidshem. Skolan organiserar sig i så kallad B-form, vilket innebär att vissa årskurser samläser, till exempel årskurs 5–6.

Vi är cirka 10 pedagoger som arbetar utifrån visionen "Vi bygger grunder för livet".

Utomhusmiljö

Vi har en skolgård som inspirerar till lek. Det finns fotbollsplan, pingisbord, klätterställning och gungor för en aktiv rast med rastvärdar som organiserar aktiviteter någon stund på dagen.

Hur vi arbetar på skolan

Skolan bedriver ett aktivt värdegrundsarbete som vi definierar KRAM. Detta arbete vilar på fyra ben: Kamratskap, Respekt, Ansvar, Miljö. KRAM-arbetet är ett led i att förverkliga vår vision kring värdegrundsarbetet: På våra skolor möter vi varandras blickar, känner oss trygga och visar varandra respekt.

Skolan är indelad i två arbetslag: fritids och förskoleklass samt 1–6. Skolan har också tillgång till elevhälsa med skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Vi håller i föräldramöten och utvecklingssamtal.

Kulltorpsskolan. Stor gul tegelbyggnad.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan