Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Rektor
David Holm
david.holm@edu.gnosjo.se

Biträdande rektor
Adisa Mekic Lindberg
adisa.lindberg@edu.gnosjo.se

Specialpedagog årskurs F–5
Pia Larsson
pia.larsson@edu.gnosjo.se

Specialpedagog årskurs 6–9
Christina Söderlund
christina.soderlund@edu.gnosjo.se

Skolsköterska
Eva-Lena Kothe
0370-33 33 05
eva-lena.kothe@edu.gnosjo.se

Skolkurator årskurs F-9
Elsa Kordys
0370-33 33 14
elsa.kordys@edu.gnosjo.se

Besöksadress
Kävsjövägen 4, Hillerstorp

Hillerstorpsskolan

Hillerstorpsskolan ligger i natursköna Hillerstorp cirka tio km utanför Gnosjö centralort.

Om oss

På Hillerstorpsskolan går cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 9 med tillhörande fritidshem. Vi är cirka 45 pedagoger som arbetar utifrån visionen "Vi bygger grunder för livet".

Utomhusmiljö

Vi har en skolgård som inspirerar till lek. Det finns fotbollsplan, pingisbord, klätterställning, multiarena och gungor för en aktiv rast med rastvärdar som organiserar aktiviteter någon stund på dagen för de yngre eleverna. Vi har även ett bemannat uppehållsrum med vuxenledda aktiviteter och spel för årskurs 7–9.

Hur vi arbetar på skolan

Skolan bedriver ett aktivt värdegrundsarbete som vi definierar KRAM. Detta arbete vilar på fyra ben: Kamratskap, Respekt, Ansvar, Miljö. KRAM-arbetet är ett led i att förverkliga vår vision kring värdegrundsarbetet: På våra skolor möter vi varandras blickar, känner oss trygga och visar varandra respekt.

Skolan har under läsåret 2022/2023 blivit kvalitetscertifierad genom Qualis, vilket innebär att skolan håller en viss kvalitet inom vårt systematiska kvalitetsarbete.

Skolan är indelad i fyra arbetslag: fritids, F–3, 4–6 och 7–9. Varje arbetslag leds av en platsansvarig som ansvarar för den dagliga driften tillsammans med rektor. Skolan har tillgång till elevhälsa med skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog. Vi har även två elevråd där rektor är involverad, ett för F–6 och ett för 7–9.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Vi har en aktiv föräldraförening som har kontinuerliga möten med pedagogisk personal och rektor. Utöver detta håller vi i föräldramöten och utvecklingssamtal.

Hillerstorpsskolan. Stor röd tegelbyggnad.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan