Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Rektor fritidshem och årskurs F–6
Catharina Friborg
catharina.friborg@edu.gnosjo.se

Rektor årskurs 7–9
Veronica Jörgensen
veronica.jorgensen@edu.gnosjo.se

Biträdande rektor årskurs 7–9
Frida Samuelsson
frida.samuelsson@edu.gnosjo.se

Specialpedagoger årskurs F–6
Cecilia Clenow
cecilia.clenow@edu.gnosjo.se

Anna Karlsson
anna.karlsson@edu.gnosjo.se

Specialpedagog årskurs 7–9
Katarina Zuna
katarina.melin@edu.gnosjo.se

Skolsköterska årskurs F–6
Ingrid Banati Garbac
0370-33 11 04
ingrid.banatigarbac@edu.gnosjo.se

Skolsköterska årskurs 7–9
Carolina Mårtensson
0370-33 11 53
carolina.martensson@edu.gnosjo.se

Skolkurator årskurs F–6
Rachelle Meijers
0370-33 12 35
rachelle.meijers@edu.gnosjo.se

Skolkurator årskurs 7–9
Malin Gunnarsson
0370-33 11 54
malin.gunnarsson@edu.gnosjo.se

Besöksadress
Läroverksgatan 17, Gnosjö

Bäckaskolan

Bäckaskolan är en av de centrala grundskolorna i Gnosjö, med närhet till ett härligt skogsområde.

Om oss

Bäckaskolan är en F–9-skola med tillhörande fritidshem. Hos oss går närmare 300 elever i förskoleklass till årskurs 6 och cirka 220 elever i årskurs 7–9. Eleverna upp till årskurs 6 kommer från Gnosjö och Nissafors med omnejd. I årskurs 7–9 går även elever från Åsenhögaområdet.

I årskurs F–6 är vi cirka 45 pedagoger och i årskurs 7–9 närmare 40 pedagoger. Vi arbetar alla utifrån visionen "Vi bygger grunder för livet".

Utomhusmiljö

På Bäckaskolan F–6 har vi flera mindre skolgårdar som är stadieindelade och som inspirerar till lek. Det finns fotbollsplan, pingisbord, klätterställningar och gungor. För aktiva raster har vi även rastvärdar som organiserar aktiviteter på vissa raster.

Hur vi arbetar på skolan

Vi arbetar i arbetslag och har nära kontakt med elevhälsa och rektor som finns i samma byggnad. Vi har även ett väl fungerande elevråd som träffas en gång i månaden.

Sedan hösten 2023 är Bäckaskolan F–6 Grön Flagg-certifierad, vilket innebär att verksamhetens arbete med lärande för hållbar utveckling är godkänt av Håll Sverige Rent. Skolan har därmed ett kvalitetssäkrat och metodiskt arbete inom lärande för hållbar utveckling.

Logotyp med grön bakgrund och vit text Grön Flagg.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Förtroendefulla relationer och en väl fungerande samverkan mellan skola och vårdnadshavare ökar elevens utvecklingsmöjligheter. Genom att ha en tät kontakt och gott samarbete skapar vi tillsammans goda förutsättningar för att alla elever utvecklas och uppnår sina mål.

Under ett läsår bjuds vårdnadshavare in till föräldramöte och utvecklingssamtal. Bäckaskolan F–6 har även en aktiv föräldraförening.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan