Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Rektor
Catharina Friborg
catharina.friborg@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Maria Carlsson
maria.carlsson@edu.gnosjo.se

Skolsköterska
Maria Ernstig
0370-33 33 22
maria.ernstig@edu.gnosjo.se

Skolkurator
Johanna Christensen
0370-33 33 21
johanna.christensen@edu.gnosjo.se

Besöksadress
Kvarngatan 13, Gnosjö

Åvikenskolan

Åvikenskolan är en av de centrala grundskolorna i Gnosjö, i närheten finns fina grönområden.

Om oss

På Åvikenskolan går cirka 150 elever från förskoleklass till årskurs 6 med ett tillhörande fritidshem fördelat på två avdelningar. Vi är cirka 25 pedagoger som arbetar utifrån visionen "Vi bygger grunder för livet".

Utomhusmiljö

Skolan ligger vackert belägen vid en återvändsgata med skog och natur ända in på skolgården. Vi har en skolgård som inspirerar till lek. Det finns fotbollsplaner, klätterställningar och gungor för en aktiv rast med rastvärdar som organiserar aktiviteter någon stund på dagen.

Hur vi arbetar på skolan

I vårt elevhälsoteam ingår specialpedagoger, skolsköterska och skolkurator. Skolans målsättning är att varje elev ska trivas och ges förutsättningar till att utvecklas så långt som möjligt både i sin kunskapsutveckling såväl som i sin sociala mognad.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Förtroendefulla relationer och en väl fungerande samverkan mellan skola och vårdnadshavare ökar elevens utvecklingsmöjligheter. Genom att ha en tät kontakt och gott samarbete skapar vi tillsammans goda förutsättningar för att alla elever utvecklas och uppnår sina mål.

Under ett läsår bjuds vårdnadshavare in till ett föräldramöte och två utvecklingssamtal.

Åvikenskolan vackert omgiven av träd och stora stenar.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan