Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Avdelning Tjädern 1
0370-33 33 81

Avdelning Tjädern 2
0370-33 33 43
forskola.stora.tjadern@edu.gnosjo.se

Avdelning Ugglan 1
0370-33 33 86

Avdelning Ugglan 2
0370-33 33 84
forskola.stora.ugglan@edu.gnosjo.se

Avdelning Tranan 1
0370-33 33 87

Avdelning Tranan 2
0370-33 33 82
forskola.stora.tranan@edu.gnosjo.se

Avdelning Örnen 1
0370-33 12 26

Avdelning Örnen 2
0370-33 33 83
forskola.stora.ornen@edu.gnosjo.se

Rektor
Linda Johansson
linda.johansson1@edu.gnosjo.se

Besökadress
Sunds väg 4, Hillerstorp

Storå förskola

Storå förskola ligger i ett bostadsområde alldeles intill ett friluftsområde där bland annat idrottshall, fotbollsplan, skog och vandringsleder finns inpå knuten. Vi har en stor pulkabacke precis utanför gården och området med friluftsaktiviteter planeras att utökas.

Om oss

Förskolan har sammanlagt åtta avdelningar där två avdelningar jobbar särskilt nära varandra och har gemensam ingång.
Ugglan och Tjädern 1 och 2 som har barn i åldern 1–3 år.
Örnen och Tranan 1 och 2 som har barn i åldern 3–5 år.
Vi prioriterar samarbetet mellan avdelningarna, bland annat öppnar och stänger vi gemensamt. Vi som arbetar här är både förskollärare och barnskötare.

I hjärtat av förskolan finns vår matsal, där två kockar tillagar och förbereder samtliga måltider. Vi äter i matsalen på olika tider och arbetar aktivt med vår kommunövergripande måltidspedagogik.

Barn som har allmän förskola är välkomna till oss tisdag, onsdag och torsdag klockan 8.30-13.30.

Utomhusmiljö

Vår utomhusmiljö ska locka och inspirera till fysiska aktiviteter, lekar och motoriska utmaningar. Den är planerad och utformad för att passa olika sorters behov och intressen hos barnen.

Det innebär att varje två-avdelning har en avgränsad del av gården anpassad efter ålder. Flera delar av gården är dock gemensamma. På detta sätt kan pedagogerna anpassa utbildningen på flera spännande och utmanande sätt, både på den enskilda gården eller öppna upp till ännu större ytor. Det finns möjlighet till krypin samt grönområde för större grovmotoriska lekar och aktiviteter.

Inomhusmiljö

Inomhusmiljön förändras kontinuerligt. Valt tema och projekt gör att lekmiljön utvecklas. Barnens intressen och behov genomsyrar leken och våra miljöer anpassas efter det. Det gör att avdelningarna kan se väldigt olika ut, eller kanske snarlika.
Pedagogerna tar inspiration av varandras inomhusmiljöer och kan utbyta tips och idéer på förändringar som kan passa barngruppernas utveckling och lärande.

Skapande och kreativitet har en central roll i våra ateljéer. Estetiska uttryckssätt kan ge fler vägar till inflytande, kunskap och utforskande, då barn lär och uttrycker sig på många olika sätt.

Hur vi arbetar på förskolan

Vi arbetar efter skollagen, läroplanen för förskolan Lpfö18, vår arbetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det systematiska kvalitetsarbetet följs upp tre gånger per år, då utvärderas och analyseras verksamheten och nya mål sätts.
Fråga gärna efter vår arbetsplan som finns att läsa på förskolan.

Utbildningen planeras utifrån barnens behov, ålder, erfarenhet och intressen. Viktiga grunder är omsorgen om barnen, aktiviteter, vila och lek, både inomhus och utomhus. Alla barn ska känna sig trygga i sig själva, med de andra barnen och de vuxna. Alla ska känna sig lika mycket värda och barnens empatiska förmåga ska stimuleras. Barnen ska känna sig sedda och bekräftade och bli bemötta som kompetenta individer med stora resurser. Vi strävar efter en kreativ och lärorik miljö som lockar till lek.

Metoder för att utvecklas i enlighet med målen är bland annat att dela upp barnen i mindre grupper för att tydligare kunna se och stödja dem i deras utveckling och lärande. Vi använder oss av sång, rim, ramsor, böcker och sagor, rörelse och skapande.
Leken är en viktig del i utbildningen. I leken utvecklar barnen språket, fantasin, motoriken och även förmågan att ta hänsyn till och respektera varandra.

Det viktigaste av allt är att barnen trivs och har roligt hos oss. Barns nyfikenhet, intressen och lust att lära är den röda tråden i samspelet, omsorgen och utbildningen på förskolan.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Förskolan har en föräldraaktiv inskolning. Det betyder att du som vårdnadshavare är med under hela inskolningsdagar och hjälper ditt barn in i förskolans vardagssituationer och rutiner. På detta sätt får både barn och vårdnadshavare en större inblick i vår dagliga verksamhet, dessutom hinner vi lära känna varandra. Det är ditt barns behov som styr inskolningen och ni är välkomna att ta kontakt med oss om det finns frågor kring den. Vi anpassar och lägger upp en inskolning som passar er.

Vi tycker att det är viktigt med goda relationer och gott samarbete.
Den dagliga föräldrakontakten är en del av detta. Vi erbjuder även föräldramöten varje höst samt kallar er till utvecklingssamtal två gånger per år. Information till vårdnadshavare ges på olika sätt, till exempel via mejl eller i vårt digitala verktyg Prion.

Föräldrasamråd

Föräldrasamråd genomförs en gång per termin. Där träffas kontaktföräldrar, pedagoger och rektor för samråd och information. Varje avdelning utser kontaktföräldrar som är representanter för vårdnadshavarna. Vårdnadshavare känner sitt barn bäst. Pedagogerna känner till verksamheten bäst. I ett förtroendefullt samarbete ska båda delarna vägas in.

Storå förskola, röd byggnad med färgglada bokstäver med förskolans namn.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan