Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Regnbågens förskola
forskola.regnbagen@edu.gnosjo.se

Avdelning Björken
0370-33 12 52

Avdelning Linden
0370-33 12 53

Avdelning Rönnen
0370-33 12 54

Rektor
Merja Mattsson
merja.mattsson@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Ann-louise Lindén
ann-louise.linden@edu.gnosjo.se

Besöksadress
Bygatan 14, Gnosjö

Regnbågens förskola

Regnbågens förskola ligger i ett naturskönt område i Töllstorp, Gnosjö. Vi har nära till friluftsområde och skog, vilket ger oss stora möjligheter att följa naturens växlingar och livet i skogen.

Om oss

Vi är en förskola med tre avdelningar, Rönnen 1–4 år, Linden 1–4 år och Björken 4–5 år. Vi prioriterar arbetet avdelningarna emellan för att stärka vi-känslan. Alla barn är allas barn.

Vi har ett tillagningskök på förskolan där all vår mat tillagas.

Vi erbjuder allmän förskola tisdag, onsdag och torsdag klockan 8.45–13.45.

Utomhusmiljö

Vår utomhusmiljö uppmuntrar till fantasilekar och rörelse. Gården låter även barnen se vad som händer under de olika årstiderna, då vi tillsammans med barnen kan följa växter och djur i vår direkta närhet. Vi är ute två gånger om dagen oavsett väder.

Inomhusmiljö

Vi har ljusa fina lokaler med stora fönster. Inomhusmiljön ser vi som den tredje pedagogen som är ständigt föränderlig utefter barnens intressen. Vi skapar rum i rummen. Vi har också en gemensam ateljé.

Hur vi arbetar på förskolan

Vi arbetar med tyngdpunkt på språk, matematik, digitalisering, måltidspedagogik, hållbar utveckling samt natur och teknik för alla, NTA.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Vi tillämpar föräldraaktiv inskolning under tre dagar. Vi upplever att det gynnar både barn och vårdnadshavare att få en trygg start och inblick i verksamheten på förskolan.

Vi har gemensamma öppningar och stängningar på förskolan och prioriterar samarbetet mellan oss och er vårdnadshavare.

Vårdnadshavare bjuds in till föräldramöte en gång per läsår och utvecklingssamtal varje termin. Förskolan har ett aktivt föräldraråd som representeras av vårdnadshavare från samtliga avdelningar, vilka ges möjlighet att få mer insyn och inflytande i verksamheten. Föräldrarådsrepresentanterna framför sina och övriga vårdnadshavares tankar och funderingar om förskolans arbete.

Regnbågens förskola.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan