Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Åvikens förskola
forskola.aviken@edu.gnosjo.se

Avdelning Myran
0370-33 12 76

Avdelning Krokodilen
0370-33 12 77

Avdelning Räven
0370-33 12 78

Avdelning Kråkan
0370-33 12 51

Rektor
Susanne Millberg
susanne.millberg@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Ann-louise Lindén
ann-louise.linden@edu.gnosjo.se

Besöksadress
Kvarngatan 11, Gnosjö

Åvikens förskola

Vi är en förskola med fyra avdelningar som ligger nära skogen, naturen och Åvikenskolan.

Om oss

Våra avdelningar heter Myran, Kråkan, Krokodilen och Räven. Avdelningarna är åldersindelade.

Förskolan har ett mottagningskök och lunchen kommer från Bäckaskolans kök. Frukosten serveras klockan 08.15, lunchen 12.15 och mellanmål 15.00.

Tider för allmän förskola är tisdag, onsdag och torsdag klockan 9.00–14.00.

Utomhusmiljö

Förskolan ligger i anslutning till skogen, vilket ger oss stora möjligheter att utforska naturen.

Vi har en stor och rymlig utegård som gör att vi kan dela upp barnen samt att barnen får möjlighet att utveckla grovmotoriken.

Inomhusmiljö

Förskolan har stora rymliga lokaler som ger oss pedagoger möjlighet att dela upp barnen i grupper, vilket skapar goda förutsättningar för samspel, lek och aktiviteter.

Hur vi arbetar på förskolan

Vi arbetar efter skollagen, förskolans läroplan Lpfö 18 och barnkonventionen. Varje läsår utarbetar vi en arbetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan är stängd tre dagar per läsår för kvalitetsarbete.

Vi är nära barnen och värdesätter leken för att kunna fånga deras intressen, tankar och idéer. Vi vill att barnen utvecklar det sociala samspelet och får en positiv uppfattning om sig själva.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Förskolan har en föräldraaktiv inskolning. Det betyder att du som vårdnadshavare är med under dagarna och hjälper ditt barn in i förskolans vardagssituationer. Det är ditt barns behov som styr inskolningen.

Vi värdesätter en god relation med vårdnadshavarna. Tillsammans skapar förskolan och vårdnadshavarna de bästa förutsättningarna för barnet. Vi erbjuder utvecklingssamtal varje termin och ett föräldramöte per år. Vi skapar goda relationer vid hämtning och lämning där vi kan berätta om barnets vardag.

Vi använder oss av appen Prion. Där har vi möjlighet att informera vårdnadshavarna om verksamhetens arbete samt barnens delaktighet och utveckling inom olika områden.

Åvikens förskola och utegård.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan