Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Lingonets förskola
0370-33 12 56
forskola.lingonet@edu.gnosjo.se

Rektor
Anna Ejeson
anna.ejeson@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Ann-louise Lindén
ann-louise.linden@edu.gnosjo.se

Besöksadress
Durells väg 35, Nissafors

Lingonets förskola

Lingonets förskola ligger i Nissafors, tio kilometer utanför Gnosjö. Nissafors är ett mindre samhälle omringat av natur och grönområde.

Om oss

Lingonets förskola är belägen i Nissafors skola och har en avdelning med barn i åldrarna 1–6 år.

Varje dag serveras frukost, frukt, lunch och mellanmål.

Barn som har allmän förskola är välkomna tisdag, onsdag och torsdag klockan 8.30–13.30.

Utomhusmiljö

Vi har en stor gård som inbjuder till lek. Gården är barnanpassad med gungor, rutschkana och aktiviteter för alla olika åldrar på förskolan. Vi har dessutom möjlighet att utforska skogen och naturen i förskolans närområde.

Inomhusmiljö

Vi har en anpassad inomhusmiljö med tillgång till gympasal, ateljé, allmänna rummet och andra aktivitetsrum.

Hur vi arbetar på förskolan

På Lingonet arbetar vi med mål utifrån läroplanen Lpfö 18. Vi pedagoger utgår från varje enskilt barn, men har också ett tydligt fokus på hela gruppen. Vi vill att barn, vårdnadshavare och personal ska känna sig välkomna, trygga och delaktiga. På så sätt skapar vi en vi-känsla på förskolan.

Vi vill ge alla barn möjlighet att utvecklas och främja viljan att lära sig saker utifrån barnets intresse, nyfikenhet och förmågor. Vi värnar även om att ha ett demokratiskt förhållningssätt, där varje individ tar ansvar för sitt eget lärande, samt där vi vuxna är viktiga förebilder för barnen.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Den dagliga kontakten är viktig, därför ser vi alltid till att möta er när ni hämtar och lämnar på förskolan.

På Lingonet erbjuds föräldramöten och enskilda utvecklingssamtal. Vi ger ut aktuell information via appen Prion, där ni vårdnadshavare har inblick i vår verksamhet.

Vi uppmärksammar födelsedagar och högtider enligt det svenska kalenderåret. Vi försöker även anordna fixarkvällar och drop-in-fika för att ni som familj ska känna er inkluderade och delaktiga i ert barns vardag.


Lingonets förskola utifrån. En röd tegelbyggnad.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan