Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Ekbackens förskola
forskola.ekbacken@edu.gnosjo.se

Avdelning Månviolen
0370-33 12 24

Avdelning Blåstjärnan
0370-33 12 23

Avdelning Tusenskönan
0370-33 12 28

Rektor
Merja Mattsson
merja.mattsson@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Sara Backstig
sara.backstig@edu.gnosjo.se

Besöksadress
Gökvägen 8, Åsenhöga

Ekbackens förskola

Ekbackens förskola ligger i natursköna kyrkbyn Åsenhöga i anslutning till Ekbackens skola. Förskolan stod färdig 2019 och har tre avdelningar: Månviolen, Tusenskönan och Blåstjärnan.

Om oss

På Månviolen och Tusenskönan går barn mellan 1–4 år och Blåstjärnan är avdelningen där de äldsta barnen går.

Allmän förskola erbjuds måndag till torsdag 8.15–12.15. Var fjärde måndag är barnen lediga.

Frukost serveras klockan 07.30, lunch 11.30 och mellanmål 14.30. All mat tillagas i Ekbackens skolas kök.

Utomhusmiljö

Ekbackens förskola ligger med naturen inpå knuten. Det utnyttjar vi genom att gå till skogen regelbundet. Vi är ute varje dag på förskolans gård där barnen erbjuds lek i en anpassad miljö.

Inomhusmiljö

Vår förskola har ljusa ändamålsenliga lokaler. Beroende på barnens behov och intresse är vår inomhusmiljö i ständig förändring. Vi vill att inomhusmiljön ska var inspirerande och välkomnande för att inbjuda till lek och lärande.

Hur vi arbetar på förskolan

Utbildningen kännetecknas av omsorg om barnens välbefinnande och trygghet. Vi ger barnen förutsättningar att utveckla förmågor som att ta egna initiativ, våga testa och göra fel, ifrågasätta texter och bilder, tänka självständigt, uttrycka sig i ord och bild samt visa omtanke om sina medmänniskor.

Vi utgår ifrån ett utforskande arbetssätt och arbetar projektinriktat, där barnens frågor, intressen och nyfikenhet styr innehållet. Vi är nära barnen och har ett inlyssnande förhållningssätt för att fånga upp barnens tankar och idéer.

Vi värdesätter leken och ger barnen tid, rum och ro för att skapa goda lekförutsättningar.

Med ett entreprenöriellt förhållningssätt väcker vi barnens nyfikenhet och lust att lära.

Vi vill att förskolan ska ge alla barn den kunskap som behövs för att leva i det samhälle som växer fram, både vad gäller digitalisering och hållbar utveckling.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Utbildningen på förskolan är ett samarbete med barnens vårdnadshavare. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för barnen. Vi har ett föräldraråd där vi tillsammans med rektor arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan förskola och hem. Föräldramöte har vi en gång per år och utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin.

Vi tillämpar en föräldraaktiv inskolning. Det innebär att vårdnadshavaren är med sitt barn på förskolan på heltid under tre dagar i sträck. Under tiden finns vårdnadshavaren med sitt barn i alla situationer som uppstår. Barnet kan på så vis få vänja sig vid förskolans rutiner och miljö i lugn och ro utan att behöva oroa sig för att bli lämnat.

Ekbackens förskola. Grön, vit och blå med klätterställning utanför.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan