Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kultur- och utbildningsförvaltningen
ku@edu.gnosjo.se

Utvecklingschef
Camilla Hansson
camilla.hansson@edu.gnosjo.se

Starta fristående verksamhet

Du som vill starta fristående verksamhet inom förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ska skicka in en ansökan till oss.

Verksamheterna måste uppfylla skollagens och kommunens kvalitetskrav och kan ha olika inriktningar och profiler. Verksamheter som kan anordnas:

  • förskola
  • fritidshem
  • förskola och fritidshem
  • pedagogisk omsorg

Krav och ansökan

Den fristående verksamheten måste uppfylla samma krav som ställs på motsvarande verksamhet i kommunen för att godkännas och få bidrag. För att bedriva och starta en fristående verksamhet krävs godkännande av kommunstyrelsen. Vid ansökan om ny fristående verksamhet tas en handläggningsavgift på 10 000 kronor ut.

Om du som enskild huvudman vill bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ansöker du om detta hos kultur- och utbildningsförvaltningen.

Kontakta utvecklingschef för mer information om att starta en fristående verksamhet. Kontaktuppgifter finns i kontaktrutan högt upp på den här sidan.

Ekonomiskt bidrag

Som kommun har vi bidragsskyldighet till fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Bidragsskyldigheten innebär att all verksamhet i fristående regi, som godkänts av kommunen, är berättigad till kommunalt bidrag.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan