1. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Nissafors
  2. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Marås
Gnosjö kommun logotype

Avgiftskontroll för förskola och fritidshem

För att säkerställa att alla familjer betalar rätt avgift genomförs en årlig avgiftskontroll. Du som har betalat för mycket får pengar tillbaka. Om du har betalat för lite får du en faktura.

Avgiftskontrollen genomförs med två års eftersläpning. Det beror på att vi behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. I år kontrollerar vi de avgifter som betalades år 2022.

Avgiften baseras på hushållets totala inkomst

Vi tittar på hela hushållets taxerade årsinkomst och delar med tolv. På så sätt får vi fram en genomsnittlig månadsinkomst. Månadsinkomsten jämförs sedan med de inkomstuppgifter ditt hushåll har lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg.

Om skillnaden mellan totalt fakturerad avgift på ett år och korrekt beräknad avgift är mindre än 600 kronor, kommer avgiften inte att faktureras eller återbetalas.

Det händer efter en kontroll

Har du betalat för lite får du en faktura som ska betalas inom 30 dagar. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till inkasso.

Har du betalat för mycket får du istället tillbaka överskottet. Du får då ett brev hem om hur utbetalningen kommer att gå till.

Avbetalningsplan

För dig som inte har möjlighet att betala hela fakturan på en gång, finns möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan. Du ansöker om detta via våra e-tjänster Ansökan om avbetalningsplan för månadsfakturor - Gnosjö kommun (gnosjo.se)

Frågor och svar

Genom avgiftskontrollen görs en uppföljning av att alla hushåll betalat rätt avgift. Det är en rättvisefråga att alla behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka de avgifter som blivit för höga som det är att kräva in det som fattas.

Taxeringsuppgifter från Skatteverket hämtas. Efter det delas hushållets årsinkomster med tolv för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Månadsinkomsten jämförs sedan med de inkomstuppgifter ditt hushåll har lämnat till oss. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg.

Om skillnaden mellan fakturerad avgift och beräknad avgift är mindre än 600 kronor på årsbasis kommer avgiften inte att faktureras eller återbetalas.

Kultur- och utbildningsutskottet beslutade den 16 november 2016, § 111, att införa retroaktiv avgiftskontroll.

Skatteverkets taxeringsuppgifter finns inte tillgängliga tidigare.

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Det är varje hushålls ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden till oss. Du kan läsa mer på sidan om avgifter för förskola och fritidshem.

Ja, om jämförelsen visar att du betalat för hög avgift kommer vi att betala tillbaka mellanskillnaden. Innan återbetalningen görs kommer andra eventuella skulder du har till oss att regleras.

Om du har uppgett inkomst till kommunen, men jämförelsen med Skatteverkets register visar att du har haft mycket låg eller ingen inkomst, utgår vi från att den inkomst du uppgivit är rätt och ingen återbetalning kommer att ske.

Nej, avgiftskontrollen kan inte kopplas ihop med den vanliga barnomsorgsavgiften.

Fakturering kommer att göras i olika omgångar under året. Kontrollen har gjorts utifrån räkningsmottagarens födelsemånad, inte barnets. De första som får fakturor är de som är födda i januari.

Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

Du kontaktar oss via e-post så skickar vi ett mer detaljerat underlag till dig.

Om du anser att underlaget inte stämmer kan du motsätta dig fakturan skriftligen. Det är viktigt att du är tydlig med vad du anser är fel. När ärendet har utretts skickas ett svar till dig.

Du skickar synpunkterna via e-post till ku@edu.gnosjo.se, ange då ”Avgiftskontroll” i ämnesraden, eller till följande postadress:

Gnosjö kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17
335 32 Gnosjö

Om du inte kan betala hela fakturan innan den förfaller kan du ta kontakt med ekonomiavdelningen genom att mejla kundtjanstekonomi@gnosjo.se eller ringa växeln 0370-33 10 00.

Om fakturan inte betalats under anståndstiden får du en påminnelse innan ärendet skickas vidare till inkasso.

Nej, inga barn kommer att stängas av från barnomsorgen på grund av obetalda fakturor från avgiftskontrollen. Efter en påminnelse kommer fakturan däremot gå till inkasso.

Det vanligaste felet är att du inte har ändrat din inkomst via e-tjänsten när det blev en förändring. En annan vanlig orsak är att det finns flera delar i inkomsten som är skattepliktiga, men som inte har anmälts. Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler som finns. En sammanboendes inkomst ska till exempel anmälas som inkomstgrundande för avgiften, även om den personen inte är vårdnadshavare för barnet.

Med inkomst menas alla skattepliktiga inkomster, till exempel inkomst av tjänst, OB‑tillägg, övertid, föräldrapenning och sjukpenning.

Inkomster som inte är skattepliktiga räknas inte som inkomster, till exempel studiestöd, försörjningsstöd, bidrag och etableringsstöd.

Det är alltid vårdnadshavare som har ansvar för att fakturan betalas.

Du kan ställa frågor till oss via mejladressen som finns under "Direktkontakt" längre upp på denna sida.

Affischer med information har varit uppsatta på förskolor och fritidshem. Information har även funnits på vår webbplats.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan