Gnosjö kommun logotype

Sota själv

Förutsättningen för att du ska få sota själv är att sotningen görs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, har den enskilde rätt att ansöka om medgivande för sotning, rengöring, av egen anläggning. En förutsättning för att du ska få sota själv är att sotningen görs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt.

Det krävs kunskap

För att få medgivande att sota din egen fastighet måste du kunna styrka att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Ett intyg från en genomgången kurs är ett exempel på att styrka sin kunskap.

Sotningsjournal

Den som har medgivande att sota sin egen anläggning ska fylla i en sotningsjournal. Vid brandskyddskontrollen ska denna sotningsjournal visas upp för kommunens brandskyddskontrollant.

Brandskyddskontroll

Möjligheten att få medgivande gäller endast själva sotningsdelen. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av oss och som har behörighet. Läs mer om detta på vår sida om brandskyddskontroll.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan