Gnosjö kommun logotype

Brandskyddskontroll

I vår kommun är det GGVV Sotning Ventilation i Värnamo, som har behörighet att utföra brandskyddskontroller av eldstäder.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, ska förutom sotning, även brandskyddskontroll utföras av eldstäder. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister som kan innebära risk för brand.

Om det upptäcks brister som innebär risk för annan olyckshändelse än brand, ska den som utför kontrollen, även påtala detta.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av oss och som har behörighet. I vår kommun är det GGVV Sotning Ventilation i Värnamo som är utsedd att utföra brandskyddskontroller.

Detta bör kontrolleras

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Omfattning av brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, samt taket och takskyddsanordningarna. Den, som utför kontrollen, måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Kontrollen sker huvudsakligen okulärt, men vid misstanke om felaktigheter kan kontrollen utökas.

Brandskyddskontrollen sker med ett intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreskriver. Beroende på vilken sorts anläggning du har och hur den används är intervallen för brandskyddskontrollen tre eller sex år.

En öppen spis med en brasa.

För att du ska kunna elda säkert behöver brandskyddskontroller göras.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan