Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Hemsjukvård
0370-33 13 30
Vi har telefontid måndag-söndag 10.00-11.00 och 14.00-15.00.

Hemrehabilitering
Nås via kommunens växel.

Sjukvård och rehabilitering i hemmet

Om du inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, kan du ha rätt till hemsjukvård eller hemrehabilitering.

I första hand får du vård via din vårdcentral. Men om du av hälsoskäl inte kan ta dig dit, kan du få hemsjukvård eller rehabilitering hemma.

Hemsjukvård eller hemrehabilitering får du endast under den period du inte själv kan ta dig till din vårdcentral.

  • Hemsjukvård erbjuds dygnet runt, alla dagar på året.
  • Hemrehabiliteringen erbjuds vardagar under kontorstid

Dina behov avgör vilken vård

Det är dina behov som avgör om du kan få hemsjukvård eller hemrehabilitering. Det är sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut som bedömer om du har rätt till hemsjukvård eller hemrehabilitering.

Inom hemsjukvården finns sjuksköterskor och undersköterskor som kan hjälpa dig med sjukvård i hemmet. Inom hemrehabiliteringen kan du få hjälp med rehabilitering och hjälpmedelsutprovning efter dina behov. Personalen har kontakt med läkare på din vårdcentral vid behov.

Hjälpmedel

Om du upplever att du har behov av hjälpmedel ska du kontakta hemrehabiliteringen. Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut gör en bedömning av ditt behov av hjälpmedel för att underlätta förflyttningar och aktiviteter i hemmet. VIssa hjälpmedel får man låna och vissa får man köpa.

Bostadsanpassning

Om det finns hinder i din bostads miljö kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. En arbetsterapeut bedömer dina behov och kan ge information om hur en ansökan görs.

Här läser du mer om bostadsanpassning.

Enstaka hembesök

Du som inte har hemsjukvård eller hemrehabilitering, men som av hälsoskäl för tillfället inte kan ta dig till vårdcentralen, kan få tillfällig sjukvård och rehabilitering i hemmet. Det kan till exempel vara när du varit inlagd på sjukhus och under en kortare period behöver hjälp med provtagning, medicinering eller hjälpmedel.

Kostnad

Hemsjukvård kostar 450 kr/månad och avgiften ingår i maxtaxan.

Enstaka besök kostar 225 kr/besök upp till 450kr/månad. Avgiften ingår i maxtaxan.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att kontakta hemsjukvården eller hemrehabilitering. För telefontider och kontaktuppgifter, se kontaktrutan ovan.

Vid akuta fall, ring 112

Hemsjukvård eller hemrehabilitering har inte något uppdrag vid akuta situationer. Är läget akut ska du ringa 112. Du kan också vända dig till akutmottagningen på Värnamo sjukhus.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan