Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Handläggare
Ida Andersson
0370-33 10 71

Postadress
Gnosjö Kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Bostadsanpassning

Du med bestående funktionsnedsättning kan få ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad för att förenkla ditt dagliga liv.

Vem kan få bidrag?

För att få bidraget måste din funktionsnedsättning vara bestående. Det måste finnas ett direkt samband mellan din funktionsnedsättning och anpassningen. Därför måste du styrka din funktionsnedsättning med ett medicinskt intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Det kan bidraget användas till

Bidraget lämnas endast för anpassningar i din permanenta bostad och endast för fasta funktioner i din bostad. Fasta funktioner är sådant som du inte tar med sig vid en flytt. Det kan handla att ta bort trösklar, byta badkar mot en dusch, montera en spisvakt eller ordna en ramp vid entrén.

Fastighetsägaren måste godkänna

När du fått ett beslut från oss om bostadsanpassningsbidrag måste din fastighetsägare eller bostadsrättsförening ge ett skriftligt godkännande att få göra anpassningarna. Det kallas för ägarmedgivande. Ägarmedgivandet ska också innehålla vad som gäller när du flyttar från bostaden.

Offert på åtgärder

Eftersom bidraget är ett kontantbidrag måste det finnas ett pris på vad åtgärderna du vill göra i bostaden kostar. Du behöver därför en skriftlig offert från ett företag med F-skattsedel. Offerten ska innehålla uppgifter om åtgärder, kostnader för material och arbete inklusive moms.

Vår handläggare kan hjälpa till med att ta in offerter åt dig, om du inte klarar det själv. Det är du som ansöker som är beställare och fakturamottagare.

Så ansöker du

Skriv under ansökningsblanketten och skicka in den tillsammans med intyg och eventuella offerter till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Detta ska din ansökan innehålla

  • Ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig
  • Ägarmedgivande från fastighetsägaren

Var noggrann med att fylla i samtliga uppgifter.

Blankett för ansöka om bostadsanpassningbidrag Pdf, 299.3 kB.

Så behandlar vi din ansökan

Utifrån din ansökan, ditt medicinska intyg och offert utreder vi om du har rätt till bostadsanpassningsbidrag och hur mycket pengar du får. Kostnaden för din anpassning ska vara skälig. När utredningen är klar skickar vi hem ett beslut till dig.

Hur länge gäller beslutet?

Beslut om bidrag för bostadsanpassning är inte tidsbegränsade. Men om vi ser att ett bidrag inte blivit utnyttjat på ett år, så brukar vi begära in ett nytt intyg.

Du beställer jobbet

Det är du själv som ansvarar över att beställa och betala hantverkaren som ska utföra arbetet hemma hos dig, med det bidragsbelopp som du har fått. Det innebär att du äger din bostadsanpassning och att du själv står för reparationer och underhåll av anpassningarna.

I undantagsfall kan du ansöka om bidrag till reparationer. Det gäller tekniskt avancerad utrustning, som exempelvis hissar, höj- och sänkbar inredning, dörrautomatik och spol- och torkinsatser.

Om du inte är nöjd med arbetet

Om du inte är nöjd med hantverkarens arbete kan du, enligt konsumenttjänstlagen, under vissa förutsättningar hålla inne med betalningen.
Du kan läsa om hur du reklamerar hantverkarens arbete på HallåKonsument, som är Konsumentverkets webbplats för konsumenter.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan