1. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Nissafors
 2. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Marås
Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Fyll i direktkontaktinformation. Om direktkontaktinformation inte behövs tar du bort hela textmodulen.

Ansöka om God man eller förvaltare

Här hittar du information om vem som har rätt till God man eller förvaltare och hur du gör för att ansöka.

Vem kan få god man eller förvaltare?

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp att sköta din ekonomi, eller ta tillvara på dina rättigheter, kan ansöka om en god man eller förvaltare. Den person som har god man eller förvaltare kallas för huvudman.

För att ha rätt till en god man eller förvaltare krävs att huvudmannen har:

 • en sjukdom
 • en psykisk funktionsnedsättning
 • ett försvagat hälsotillstånd
 • ett tillstånd som liknar något av dessa.

Kan huvudmannen få hjälp på annat sätt, exempelvis via anhöriga eller av personal inom kommun eller sjukvård, har hen inte rätt till god man eller förvaltare.

Vilken hjälp finns att få?

En god man eller förvaltare kan hjälpa huvudmannen att bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person.

Det innebär hjälp med att:

 • söka bidrag
 • skriva avtal
 • sälja hus och/eller företräda vid ett arvskifte
 • betala räkningar
 • placera pengar i fonder och/eller fördela pengar
 • se till att huvudmannens pengar kommer hen till nytta
 • se till att huvudmannen får god omvårdnad, goda levnadsvillkor och har ett bra boende

Vad kostar det att ha en god man eller förvaltare?

En god man eller förvaltare har rätt att få betalt för sitt uppdrag. Detta kallas arvode. I första hand betalar huvudmannen arvodet. Om hen inte har råd kan arvodet istället betalas av kommunen. Det är överförmyndaren som beslutar om hur arvodet ska betalas.

En god man/förvaltare, som utför alla tre delarna i uppdraget, det vill säga att bevaka rätt, att förvalta egendom och att sörja för person, får i genomsnitt cirka 10 000 kronor per år i arvode.

Alternativ till god man eller förvaltare

Om huvudmannen kan få hjälp på annat sätt än genom en god man/förvaltare, ska hen använda det alternativet i första hand. Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet är exempel på sådana alternativ.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt innebär att en person i förväg bestämmer vem som ska fatta beslut åt hen, om eller när hen inte längre kan. En framtidsfullmakt fungerar som ett alternativ till en god man eller förvaltare och kompletterar en vanlig fullmakt.

Överförmyndaren har ingen löpande tillsyn när det gäller framtidsfullmakter. Däremot kan överförmyndaren begära att den, som fått en framtidsfullmakt, ska lämna in en redovisning över sitt uppdrag. Överförmyndaren kan även fatta beslut om att någon inte får använda en framtidsfullmakt, på grund av exempelvis missbruk eller allvarlig försummelse.

Läs mer om framtidsfullmakt.

Anhörigbehörighet

Anhörigbehörighet innebär att en nära anhörig kan företräda den som blivit oförmögen att fatta beslut efter sin 18-årsdag, utan fullmakt. En anhörig får då utföra vissa rättshandlingar för den enskildes räkning exempelvis göra inköp, betala räkningar, teckna hemförsäkring och/eller ansöka om bidrag. Den anhörige får däremot inte utföra några större åtgärder, som att sälja egendom eller processa i domstol.

Läs mer om anhörigbehörighet.

Överförmyndarkansliet GGVV

E-post: kontaktcenter@varnamo.se

Telefon: 0370-37 70 00 (Kontaktcenter)

Besöksadress:
Värnamo kommun
Överförmyndarkansliet GGVV, Kyrktorget 1,
Stadshuset
331 83 Värnamo

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan