1. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Nissafors
  2. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Marås
Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Överförmyndarkansliet i GGVV
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet

Anhörighetsbehörighet och framtidsfullmakt är viktiga när du inte längre klarar av dina egna angelägenheter på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom eller annat.

Anhörigbehörighet

Om du är nära anhörig till en person som har fyllt 18 år och som inte längre kan företräda sig själv, så kan du företräda honom eller henne.

Det behövs ingen fullmakt, utan du visar att du är anhörig genom exempelvis ett personbevis.

Detta innebär att du, för personens räkning kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker.

Du kan även ansöka om andra stödinsatser, som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som en person kan ge till en annan person. Framtidsfullmakten innebär att du utser en person som i framtiden ska företräda dig när du inte längre kan göra det själv.

För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Personen som skriver den måste förstå vad den gör när den skriver framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten har samma formkrav som ett testamente.

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse och överförmyndaren har därför varken blanketter, eller några synpunkter på hur den ska se ut, eller vad den ska omfatta.

Den som är fullmaktshavare ska vara lojal och samråda med den som är fullmaktsgivare.

Fullmaktshavaren måste inte redovisa sitt uppdrag till någon myndighet, men fullmaktsgivaren får utse en person till granskare av framtidsfullmakten om den så vill.

Både granskaren och överförmyndare har rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag enligt lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Vad ska en framtidsfullmakt innehålla?

Framtidsfullmakten ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer. Av fullmakten ska det framgå

  • att det är en framtidsfullmakt
  • vem som är fullmaktshavare, alltså vem som ska företräda personen det gäller
  • fullmaktens omfattning och eventuella villkor.

Vem räknas som anhörig?

Som nära anhörig räknas här, enligt 17 kapitlet i föräldrabalken, i turordning:

  1. make eller sambo
  2. barn
  3. barnbarn
  4. föräldrar
  5. syskon
  6. syskonbarn.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan