1. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Nissafors
  2. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Marås
Gnosjö kommun logotype
Röd sommarstuga.

På landet, eller vid sommarstugor finns inte alltid kommunalt avlopp framdraget. Då behöver man anordna ett enskilt avlopp.

Ny e-tjänst för att anmäla avloppsanläggning

För att underlätta för dig så har vi nu skapat en e-tjänst för "Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning". E-tjänsten kräver inloggning.

Anmäl din nya avloppsanläggning

Du behöver ansöka om godkännande för att anlägga en avloppsanläggning. Det gör du enklast via vår nya e-tjänst.

När du ska anlägga en ny avloppsanläggning eller göra ändringar på en befintlig anläggning måste du först lämna in en ansökan/anmälan och vänta på ett beslut innan du påbörjar arbetet.

Du får påbörja anläggningsarbeten när beslut om tillstånd vunnit laga kraft, vilket är tre veckor efter det att beslutet delgivits berörda parter. Du betalar avgift för ansökan/anmälan enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om enskilda avlopp vår hemsida om "Eget avlopp".