Gnosjö kommun logotype

Kvinnojouren Maria stöttar och skyddar utsatta kvinnor

För den som lever i en våldsam relation finns Kvinnojouren Maria för stödsamtal. De kan även hjälpa till med skyddat boende.

Kvinnojouren Maria i Gislaved startade 1989 och ingår i ROKS, Riksorganisationen för Sveriges Kvinnojourer. Kvinnor i Gnosjö kommun kan vända sig hit om de lever i en relation med någon typ av våld, såväl fysiskt, psykiskt, som ekonomiskt. (Det finns fler sorts våld se faktaruta längre ner på sidan.) Hos jouren kan man få stödsamtal kostnadsfritt. Kvinnojouren har också tillgång till skyddat boende.

De anställda på jouren berättar.

– Kvinnojouren Maria har flera ben, som vi jobbar parallellt med. Bland annat tillhandahåller vi skyddat boende för utsatta kvinnor och barn. Socialtjänsten kan placera kvinnor från hela landet akut i Gnosjö eller i Gislaved. Här kan kvinnan bosätta sig för att börja om sitt liv. Sen kommer hon kanske vidare till ett annat skyddat boende.

Tufft att lämna en våldsam relation även ekonomiskt

Om en kvinna behöver skyddat boende kan hon få en sekretessmarkering så att hon inte syns i några register och inte kan bli hittad i det offentliga.

– Om en kvinna behöver skydd får hon inte ta med sig några mobiler, datorer eller i-pads, eftersom de kan spåras. Det kan vara ganska besvärligt i början utan till exempel bank-id. Man behöver även byta alla bankkonton. Det är inte ovanligt att mannen har tillgång till kvinnans bankkonton genom inloggning. Tyvärr så är det ganska vanligt att ekonomiskt våld förekommer i samband med annat våld. Om man är tvungen att lämna sitt hem, så är det också väldigt kostsamt.

Ofta är det ett stort steg för kvinnan att lämna mannen, trots att hon är utsatt.

– Många har varit i relationerna i många år. Även om våldet har varit intensivt, så har det kommit gradvis. På så sätt har det blivit normaliserat. Man ser inte omfattningen av det. När vi från Kvinnojouren lägger skammen på mannen, så inser de vad de varit utsatta för. Men eftersom de varit nedtryckta och förminskade, så har de inte haft självförtroendet att lämna. Du står där och känner dig helt enkelt inte kapabel, därför är det inte enkelt. Kvinnan tror inte längre något om sig.

Många typer av våld, inte bara fysiskt

De flesta tänker nog på våld i nära relationer som fysisk misshandel. Men psykiskt och ekonomiskt våld är också vanligt, och väldigt skadligt för den utsatta.

– Samhället stöttar ofta kvinnor för att klara av att lämna, men sedan står de med allt det praktiska. Då finns ingen hjälp från samhället. Hur gör du när du inte ens har en kastrull?

Det är där Kvinnojouren kommer in. De stöttar när kvinnan efter att hon lyckats frigöra sig från den skadliga relationen.

Våld kan se ut på många olika sätt och den som utför det kan vara din partner, ditt ex, din bror, dina föräldrar m.fl. Alla människor har rätt till sin egen integritet och sitt livsutrymme! Våld och hot är aldrig okej, inte ens från en människa som du älskar.

Socialförvaltningen har också stöd att ge, läs mer här om våld i nära relationer.

Vad är våld i nära relation?

  • Fysiskt våld innebär slag, sparkar eller liknande mot kroppen.
  • Psykiskt våld är nedvärderande kommentarer, antydningar, isolering, förföljelse och hot om att olika saker ska hända om inte du gör som hen vill.
  • Sexuellt våld innebär att du inte får bestämma själv om du vill ha sex, våldtäkter eller sex som inte känns bra för dig. Allt sex utan samtycke.
  • Ekonomiskt våld är när du inte får ha hand om dina egna pengar, du har ingen insyn i familjens ekonomi och att du tvingas ta lån mot din vilja.
  • Materiellt våld innebär att din partner ger sig på dina husdjur, förstör eller gömmer dina saker för dig för att skada dig.
  • Latent våld är hot om våld mot kroppen, slag i väggar eller att din partner kastar saker omkring sig i syfte att skrämma dig.
  • Hedersförtyck innebär att du inte får bestämma vem du ska gifta dig med, du får inte umgås med pojkar eller med vilka kompisar du vill, du får kanske inte studera som du vill. Familjens heder är viktigare än vad du själv vill och mår bra av.

Kontakta Kvinnojouren

Kvinnojouren Maria, e-post: kontakt@kvinnojourenmaria.se, telefon: 0371-809 86

Telefontid måndag till fredag, klockan 8 till 22, lördag och söndag, klockan 9 till 22.

Föreläsning av Maria Skenegård i Gislaved 7 mars klockan 18.00

Ofta föreläser kvinno- och tjejjouren, Maria och Mila tillsammans bland annat på skolorna, men även på SFI och hos föreningar.

Snart finns möjlighet att lyssna på föreläsningen ”Bestulen” med Maria Skenegård på Folkets hus i Gislaved torsdagen den 7 mars klockan 18.00, om du missade möjligheten i Gnosjö i höstas. Föreläsningen är kostnadsfri. Anmälan gör du till kontakt@kvinnojourenmaria.se senast 29 februari.

En kvinna framför en publik.

Maria Skenegård föreläser om sitt liv i hedersförtryck.