Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Mottagningen barn och unga
0370-33 13 90

Telefontid barn och unga
måndag-onsdag 8.00-16.30
torsdag 8.00-18.00
fredag 8.00-15.00

Vuxenenheten
Nås via kommunens växel.
Vi har telefontid måndag-fredag 8.30-9.30.

Våld i nära relationer

I nära relationer kan det finnas våld som skadar, smärtar eller kränker. Det finns hjälp att få, både för dig som utsätter någon annan för våld och för dig som blir utsatt.

På den här sidan finns en så kallad "panikknapp", för att kunna lämna sidan snabbt. Du kan läsa mer om hur knappen fungerar på sidan "Om panikknappen".

Våld i en nära relation är en handling som skadar en annan individ och kan ha olika form. Hedersrelaterat förtryck kan också vara en del av våld i nära relationer. Hedersförtryck handlar om att upprätthålla regler, värderingar eller familjens eller släktens anseende.

Du som granne eller annan utomstående, kan vara en viktig del i att stoppa våld och hot i nära relationer. Misstänker du något så knacka på eller ring polisen.

Vid akuta ärenden

Om du är i en akut nödsituation ska du vända dig till socialkontoret eller socialjouren.

Vad är våld i nära relationer?

Våld i nära relationer är alla typer av våld och andra övergrepp som en person utsätter en annan person för i en nära relation. Det kan vara i en partnerrelation, syskonrelation eller i andra familje- och släktrelationer.

Våldet kan uttrycka sig på olika sätt. Det kan handla om grovt våld eller sexuella övergrepp. Det kan även handla om handlingar som inte definieras som brott enligt lagen, men där offret känner sig utsatt.

Är du utsatt för våld?

Om någon utsätter dig för våld finns det hjälp att få. Om du är 20 år eller äldre ska du kontakta Vuxenenhetens mottagning i Gnosjö. Om du är under 20 år ska du kontakta Mottagningsenheten barn och unga i Gnosjö.

Du kan också fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Utsätter du någon för våld?

Om du utsätter någon för våld som du har en nära relation med finns det hjälp att få. Om du är 20 år eller äldre ska du kontakta Vuxenenheten. Om du är under 20 år ska du kontakta Mottagningen, barn och unga.

Du kan också fylla i formuläret längst ner på sidan så kontaktar vi dig.

Välj att sluta med våldet

Funderar du på om ditt beteende är okej? Nu finns det en telefonlinje som vänder sig till dig som riskerar att skada den du gillar eller älskar.

På webbplatsen "välj att sluta" finns mer information om hur du kan få hjälp att sluta skada andra.

Olika typer av våld

Här nedanför finns en lista med olika typ av våld. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något eller sluta med något mot sin vilja. Du ska kontakta kommunen om du vill ha hjälp.

Fysiskt våld

Exempel: putta, knuffa eller slå någon, dra någon i håret eller ta stryptag på någon.

Psykiskt våld

Exempel: hota någon, använda ord och namn som är elaka, nedsättande eller förminskande, få någon att tro att den är dum eller gör fel, eller hota att ta livet av sig.

Skamning

Exempel: skämma ut någon inför vänner och anhöriga, eller pressa någon att berätta saker för omgivningen.

Ekonomiskt våld

Exempel: sätta någon i en ekonomisk beroendeställning till dig, eller sätta någon i skuld.

Förstöra saker, förstörelse av egendom

Exempel: slå sönder en telefon, klippa sönder kläder, slå sönder saker i hemmet, eller förstöra betydelsefulla minnen.

Sexuellt våld

Exempel: våldtäkt, tvinga någon till sexuella handlingar utan att personen samtycker, eller utpressa och hota någon att utföra sexuella handlingar.

Våld mot djur

Exempel: slå djur, inte ge djur mat, eller hota att döda djur.

Inte hjälpa någon med vård eller mediciner

Exempel: undviker eller bryr sig inte om att vårda någon som behöver vård, ger inte eller hjälper inte att ge personen mediciner, bränna en person som inte kan förflytta sig själv, eller övergrepp på en person som av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar inte kan värja sig.

Är du orolig för ett barn?

Om det förekommer våld i nära relation och det finns barn som påverkas av det, kan du anmäla det till Mottagningen barn och unga. Där kan du också få råd och stöd om du är osäker på om du ska anmäla. Om du vill skicka in din anmälan anonymt kan du ringa eller skriva ett brev, var noga med att inte skriva vad du heter. Kontaktuppgifter till mottagningen hittar du i kontaktrutan högt upp på sidan.

Är du orolig för en vuxen?

Om det förekommer våld i nära relation och du är orolig för en vuxen, kan du anmäla det till Vuxenenheten. Där kan du också få råd och stöd om du är osäker på om du ska anmäla. Om du vill skicka in din anmälan anonymt kan du ringa eller skriva ett brev. Var noga med att inte skriva vad du heter om du vill vara anonym. Kontaktuppgifter till Vuxenenheten hittar du i kontaktrutan högt upp på sidan.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Om du blir utsatt eller utsätter någon för våld och vill bli kontaktad, fyll i formuläret nedan.

Jag * (obligatorisk)
Jag


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Intyg * (obligatorisk)
Intyg

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan