Gnosjö kommun logotype
En kvinna som står på en scen.

Maria Skenegård föreläste om sitt eget liv och hur hederskulturen drabbat henne personligen.

Hederskultur, ett ämne som berör

Senast uppdaterad 24 oktober 2023

Maria Skenegård föreläste den 4 oktober på Gnosjö bibliotek med utgångspunkt från sin bok. Olika vänner och Kvinnojouren Maria informerade om deras arbete.

Maria Skenegård har tidigare arbetat på Gnosjöandans Kunskapscenter och på fritidsförvaltningen som projektledare med integrationsprojekt i Gnosjö. Kanske det var för att hon var känd på orten att bibliotekets föreläsningssal var fylld till brädden vid föreläsningen. Nästan samtliga i publiken var kvinnor. Tyvärr så är det oftast kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld. Helen Persson informerade om Kvinnojouren Maria och Tjejjouren Mila, vilka finns i Gislaved. Liisa Svenningsson berättade om föreningen Olika vänner, som arbetar för integration.

Är du själv drabbad?

Om du själv är drabbad kan du få stöd via socialkontoret, men även Kvinnojouren Maria i Gislaved finns till för dig som är utsatt för våld i din relation.

En hand på en bok, på handleden är ett armband där det står Surviver.

Kvinnojourens armband kan man köpa för att stötta deras verksamhet för utsatta kvinnor.

Marias egen historia

Ämnet för Marias bok, "Bestulen, åtta år utan mina barn", beskriver hederskultur och hedersrelaterat våld, samtidigt som det är en biografi. Maria föddes i Libanon och kom med sina föräldrar till Sverige som sjuåring. Först kom hon till Falkenberg. Det var en enorm skillnad för henne att möta svenska landsbygdens tystnad, jämfört med det myllrande livet i Beirut.

Tvångsgifte vid fjorton

När Maria kom i puberteten och fick sin första menstruation räknades hon som giftasvuxen. När hon var fjorton år blev hon bortgift med en man. Efter tre veckor rymde hon från mannen.

– När jag fick mens var jag vuxen i mina föräldrars ögon. Min pappa letade upp en lämplig man att gifta bort mig med, mot min vilja. Jag har varit gift flera gånger, två gånger tvingades jag. En gång när jag själv ville, av kärlek, men det slutade tyvärr inte bra.

Hon lyckades skilja sig från den förste maken. Hennes pappa gifte bort henne ännu en gång innan hon var fyllda arton. Hon tog till slut hjälp av en svensk präst för att kunna fly.

Fick äntligen studera

Äntligen var Maria fri och hon kunde läsa in det hon missat i skolan. Hon fick kämpa mycket för att komma i fatt med allt hon gått miste om.

– Jag har fått kämpa oerhört mycket för att kunna studera. Jag har fått vara stark. Mina motgångar i livet har gjort mig ännu starkare.

Blev bestulen på sina barn

Hon träffade sin tredje man på en resa. De gifte sig och startade ett företag i byggbranschen. De fick tre barn tillsammans.

Efter några år tillsammans visade mannen en ny sida. Då ville hon skiljas. Barnen, som vuxit upp i Sverige, var mellan tre och fem år när de en dag inte återvände hem. Deras pappa hade beslutat att hålla kvar dem hos barnens farmor i Libanon, trots att Maria tilldömts vårdnaden. Han efterlystes för grov egenmäktighet med barn, men varken polisen eller UD, Utrikesdepartementet, kunde göra något.

Idag har hon dock den äldste pojken hos sig i Sverige. Hon har aldrig slutat kämpa för sin rätt.

Många kvinnor drabbade av hedersförtryck

Marias livsberättelse delar hon med många kvinnor från kulturer där de ses som ägodelar. Maria har fått kämpa mycket för sin självständighet. I Sverige idag är vi mer medvetna om heder och hedersrelaterat våld. Det svenska samhället bygger på individualism, men det där hon kommer ifrån är familjens heder det viktigaste. Hederskulturen är ett uttryck för kollektivets påtryckningar.