Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Verksamhetskontroller

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör kontroller hos en rad olika verksamheter utifrån miljöbalken och livsmedelslagen.

Tillsyn innebär att vi kontrollerar att verksamheter inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll. Ansvaret för brister och åtgärder ligger på verksamheterna.

Egenkontroll

Du som driver en en verksamhet, som omfattas av miljöbalkens eller livsmedelslagstiftningen krav på egenkontroll, är skyldig att ha kontroll på den egna verksamheten. Hur omfattande kontrollen ska vara beror på vilken typ av verksamhet och hur stora risker denna innebär för människors hälsa eller miljön.

Kostnader för tillsyn och kontroll

Vår samhällsbyggnadsförvaltning tar ut en avgift för tillsyn och verksamhetskontroller, som vi utför. Avgiften varierar mellan olika branscher och bestäms av en taxa som består av fasta årsavgifter eller timavgifter. Aktuella taxor beslutas av kommunfullmäktige varje år.

Taxor och avgifter

Principen bakom avgiftsfinansierad tillsyn är tänkt utifrån att förorenaren betalar, på engelska PPP - Polluter Pays Principle. Den här principen används inom hela EU. Syftet är att den verksamhet som påverkar miljön eller människors hälsa, ska betala för den tillsyn som behövs.

Syftet är även att avgifterna ska bli så rättvist fördelade som möjligt. Verksamheter med lägre risk och mindre omfattning ska betala mindre i avgift, än större med stor miljö- och hälsoskyddspåverkan.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan