Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Tillverkning av material som har kontakt med livsmedel

Företag som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial kallas för kontaktmaterialföretag. De ansvarar för att materialet och produkterna är lämpliga för livsmedel.

Kontaktmaterialföretagets ansvar

Det är tillverkaren, förädlaren, importören, distributören eller livsmedelsproducenten (alltså den som släpper ut materialet eller produkten på marknaden) som ansvarar för att materialet och produkterna är lämpliga att använda till avsedda livsmedel och att lagstiftningskraven uppfylls. Det är alltså inte Livsmedelsverket som godkänner kontaktmaterial.

Ansvar för spårbarhet

Den som tillverkar, förädlar, importerar, distribuerar eller använder kontaktmaterial ska också ha ett system för spårbarhet ett steg bakåt och ett steg framåt i leveranskedjan. Detta för att underlätta kontroll och för att kunna återkalla defekta produkter.

Kravet på spårbarhet gäller inte om du säljer direkt till konsument.

Ansvar för överensstämmelse med lagstiftning

Vissa materialtyper och produkter tillverkade av de materialen som ska komma i kontakt med livsmedel måste åtföljas av en förklaring om överensstämmelse, förkortas DoC. Det innebär bland annat visar att materialen och produkterna uppfyller kraven i lagstiftningen, samt hur och till vilka livsmedel som produkten i fråga kan användas.

Märkning av kontaktmaterial

Kontaktmaterialföretag ska se till att deras produkter är korrekt märkta. Vanligt är att märkningen görs direkt på produkten eller på förpackningen. Men uppgifterna kan också finnas i en medföljande handling, beroende på hur de distribueras. Uppgifterna i märkningen ska vara väl synliga, lättlästa och beständiga.

Glas/gaffel-symbolen

Det finns olika sätt att märka ut att en produkt är säker att använda i kontakt med livsmedel. En vanlig märkning är glas/gaffel-symbolen, som visar att produkten ska kunna användas till kontakt med livsmedel under normala förhållanden.

Begränsningar i användning

Om materialet i fråga har någon typ av begränsning ska den informationen finnas i anslutning till glas/gaffel-symbolen. Det kan handla om att produkten inte är lämplig att använda vid höga temperaturer eller till fet mat. Om en produkt är märkt med glas/gaffel-symbolen och det inte finns någon ytterligare information om användning ska produkten vara säker att använda under normala förhållanden i kontakt med livsmedel.

Ett annat sätt att märka ut att en produkt är säker som kontaktmaterial är att skriva ”för kontakt med livsmedel”, eller att ange ett användningsområde för den, till exempel ”vinkaraff”.

Märkningen regleras i artikel 15 i förordning (EG) nr 1935/2004.

Produkter som uppenbart är menade att vara i kontakt med livsmedel, till exempel en såsslev eller en kaffebryggare, behöver inte ha någon specifik märkning.

Lagstiftning

Det finns många lagar som reglerar material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Den övergripande lagstiftningen är förordning (EG) nr 1935/2004 – om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Utöver den finns mer specifika lagstiftningar för vissa material samt förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed. Du hittar länkar till lagstiftningen längst ned på denna sida.

Läs mer på sidan frågor och svar om kontaktmaterial.

Kontroll av kontaktmaterialföretag

Från 15 juli 2021 är det möjligt för myndigheter i Sverige att kontrollera att verksamheter som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial följer kontaktmateriallagstiftningen. Utsedda kontrollmyndigheter är kommunerna.

Motsvarande kontroll vid livsmedelsanläggningar, som utöver livsmedelsverksamhet har verksamhet som innebär tillverkning, förädling eller distribution av kontaktmaterial, utförs av de kontrollmyndigheter som idag ansvarar för den ordinarie livsmedelskontrollen vid anläggningarna.

Livsmedelsverket är central myndighet för området med ansvar att vägleda och samordna kontrollen.
Läs mer om kontaktmaterial på webbplatsen Kontrollwiki.

Registrering av kontaktmaterialverksamheter

Tillverkare, förädlare och importörer av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel ska enligt LIVSFS 2023:5 anmäla sin verksamhet till sin kontrollmyndighet för registrering. Senast den 1 juli 2024 ska samtliga befintliga verksamheter som omfattas av registreringskravet ha anmält sin verksamhet till sin kontrollmyndighet.

Läs mer om registrering av kontaktmaterialverksamheter på webbplatsen Kontrollwiki.

Livsmedelsföretagets ansvar

Som livsmedelsföretagare använder du vanligen en mängd olika kontaktmaterial. Förpackningen som du lägger maten eller drycken i, ytan där du tillreder maten, plåten du gräddar på och slangen som suger upp vätska – allt består av material som kommer i kontakt med livsmedel på olika sätt.

Du som livsmedelsföretagare ansvarar för att det kontaktmaterial som används i din verksamhet är säkert.

Det betyder att ämnen från materialet inte överförs till livsmedlet i sådana mängder

  • att de utgör en fara för människors hälsa
  • att livsmedlet förändras eller försämras i fråga om smak och lukt.

Du behöver veta att det material och de produkter du använder i kontakt med livsmedel är godkända, och du behöver ha dokumentation på att de är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Du behöver också använda dem på rätt sätt.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan