Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Sök dispens för transport

Om tunga, breda eller långa transporter behöver gå på vårt vägnät, ansöker du om tillstånd hos oss.

Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar om tillstånd för tunga, breda och långa transporter på det allmänna vägnätet inom vår kommun.

Vid transporter, som berör mer än en kommun, beslutas dessa tillstånd av Trafikverket.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan