Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Sanering av PCB

PCB användes mellan 1956 och 1973. Sedan förbjöds ämnet eftersom det är skadligt för både hälsa och miljö. Sanerat material med PCB hanteras som farligt avfall.

PCB är inte ett enskilt ämne, utan omfattar en grupp med mer än 200 olika ämnen. PCB medför skadliga och långsiktiga effekter på fortplantningsförmågan, immunförsvaret och kan leda till cancer.

PCB har använts i

  • Fogmassor
  • Golvmassor
  • Kondensatorer
  • Isolerrutor

Förordning (2007:19) om PCB ställer bland annat krav på inventering och sanering av PCB. där en- och tvåbostadshus är undantagna.

Fastighetsägare är skyldiga att inventera

För fastighetsägare innebär det skyldighet att inventera byggnader uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973. Ägaren ska redovisa hur inventeringen gått till och vilka åtgärderna blir. Borttagen PCB ska hanteras som farligt avfall.

Läs mer hos Naturvårdsverket om PCB.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan