Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kommunsekreterare
Christian Bagan
0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se

Lotteritillstånd

För små lotterier i slutna sällskap krävs inte tillstånd. Men om din förening ska genomföra ett större lotteri till allmänheten behöver du ansöka om lotteritillstånd.

För att sälja lotter krävs som regel ett lotteritillstånd. Under vissa omständigheter kan du ha ett lotteri utan tillstånd, se rutan nedan.

Kommunstyrelsen beviljar tillstånd för lotterier i vår kommun. Den praktiska handläggningen av tillstånden sköter kommunsekreteraren.

Lotterilagen (SFS 1994:1000) reglerar lotterier. I lagen ser du vilka föreningar som har rätt att anordna lotterier, och under vilka förhållanden du slipper att söka tillstånd. Lotterilagen har tillkommit för att skydda lottköparen från att bli lurad.

För dessa lotterier krävs inte tillstånd

  • I samband med en specifik tillställning, exempelvis vid julskyltningen.
  • Om lotterna inte säljs till allmänheten utan endast inom en sluten krets, till exempel vid en föreningsfest, ett årsmöte eller liknande.
  • Om lotterna kostar mindre än 7 kronor, baserat på en procentsats av basbeloppet.
  • Vid omedelbar vinstutdelning, exempelvis vid ett tombolalotteri, eller om vinsten delas ut innan sammankomsten är slut.

Vid övriga situationer behöver man tillstånd för att sälja lotterna. Ett lotteritillstånd kostar 300 kronor i registreringsavgift och räcker i tre år. Under tillståndsperioden får föreningen anordna hur många lotterier man vill. I samband med att lotteritillståndet beviljas, utser kommunen även en lotterikontrollant. Kontrollanten ska vara närvarande vid dragningar och även ser till att lotterna utformas på korrekt sätt. Kontrollanten ska i sin tur ha ett arvode för sitt uppdrag, vilket uppgår till 3 procent av lotteriets omsättning.

Efter avslutat lotteri ska en skriftlig redovisning lämnas in till kommunen. Den gör föreningen på en särskild blankett tillsammans med lotterikontrollanten.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan