Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Lantbruk

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör tillsyn över miljöpåverkan och annat, där människor eller miljö kan utsättas för olägenheter på grund av lantbruk.

Tillsynsbesök

Vi gör regelbundna besök för tillsyn på lantbruk och vi kan också göra tillsyn efter en anmälan. I samband med besök kontrollerar vi gödselhantering, cisterner, hantering och förvaring av bekämpningsmedel och avfall.

Du bör alltid kontakta oss när du planerar förändringar i din djurhållning. När du, som lantbrukare, låter förpröva dina stallar hos länsstyrelsen, kontrollerar de endast stallet utifrån djurskyddslagen. Vi kontrollerar att kraven på lagringskapacitet är uppfylld och att du har tillräcklig spridningsareal.

Lantbruksföretag

Om du ska utföra ändringar i ett befintligt och/eller i ett nybyggt lantbruk ska du meddela det till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Gödselspridning

Den som tänker sprida gödsel, slam eller annan orenlighet inom detaljplanerat område, ska ansöka om detta innan spridningen påbörjas.

Nedgrävning av häst

Den, som tänker begrava sin häst, behöver göra en anmälan. Kommunen är enligt lag skyldig att föra register över detta.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan