Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Köldmedier

Här hittar du reglerna läckagekontroll från kylaggregat och utrustningar, som innehåller köldmedier, för dig med yrkesmässig verksamhet.

Bedriver du en yrkesmässig verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad?

Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, butik, förvaltar fastigheter eller är ansvarig för bostadsrättsförening?

Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar, som innehåller köldmedier.

Återkommande läckagekontroll

Som ansvarig för anläggningen, ska du se till att en läckagesökning görs av en certifierad kylkontrollant med jämna mellanrum. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter, CO2e.

För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-faktor, Global Warming Potential faktor.

Intervall på läckagekontroll

  • 5 ton CO2e eller mer, ska kontrolleras en gång om året.
  • 50 ton CO2e eller mer, ska kontrolleras en gång var sjätte månad.
  • 500 ton CO2e eller mer, ska kontrolleras var tredje månad.
  • Om anläggningen har ett läckagevarnings­system förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla.
  • System, som är hermetiskt slutna och är märkta som sådana och innehåller mindre än tio ton koldioxidekvivalenter, är helt undantagna krav på läckagekontroll.

Rapportera resultat

Resultatet av de kontroller som utförts för en anläggning, som innehåller 14 ton CO2e eller mer under året, ska förutom läckagekontrolleras, även sammanställas och skickas in till samhällsbyggnadsförvaltningen. Det ska ske senast den 31 mars året efter.

Observera att även aggregat under tre kilo köldmedium, som motsvarar fem ton CO2e eller mer, ska räknas med och rapporteras in.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan