Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Hygienlokaler

I en hygienlokal gör du behandlingar som kräver extra god hygien. Det kan exempelvis vara massage, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering, hårvård eller håltagning.

Anmälningsplikt

Om du ska starta en verksamhet där du erbjuder behandlingar, som kan medföra en eventuell risk för blodsmitta eller annan smitta, ska du göra en anmälan till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Du är anmälningspliktig, oavsett om du tänker starta, eller om du redan i gång med en sådan här verksamhet. Är du är osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan till oss. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig, kommer vi avsluta din anmälan och du behöver inte betala någon avgift.

Verksamheter med anmälningsplikt

 • Fotvård
 • Tatuering
 • Piercing
 • Håltagning, även med steril kassett, exempelvis "Blomdahls"
 • Akupunktur
 • Microneedling
 • Microblading
 • Vitamininjektion
 • Solarium
 • Användning av rakkniv

Estetiska, kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

Lagen om estetiska, kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, innebär bland annat att de verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar, exempelvis botoxinjektioner och fillers, ska anmäla sin verksamhet. Detta görs till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som är den ansvariga tillsynsmyndigheten. Till dem ska verksamheten också betala en årsavgift.

Frisörer och tatuerare

Du, som exempelvis, är frisör eller tatuerare, omfattas av miljöbalkens regler. Dessa kräver att du arbetar förebyggande för vår miljö och hälsa. Din verksamhet måste ha goda rutiner kring hygien, smittskydd, avfall, ventilation, städning, rengöring och kemikaliehantering. Du har även anmälningsplikt kring de delar i din verksamhet som är miljöfarlig och kring hälsoskydd.

Vi på samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för tillsynen. Kommunfullmäktige bestämmer hur hög taxan är.

Solarier

Solarier är en anmälningspliktig verksamhet utifrån strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Om du tänker öppna ett solarium måste du först anmäla din verksamhet till samhällsbyggnadsförvaltningen. Du ska göra anmälan oavsett om du ska driva solarium i en egen lokal, eller inom andra anläggningar, som till exempel på ett träningscenter eller på ett hotell. I rutan nedan ser du hur egenkontrollen ska se ut för dig som driver solarium.

 • Du, som driver ett solarium, ska ha den kunskap som krävs för att skydda människor och miljö mot till exempel smitta eller brännskador.
 • Du ska ha rutiner både för hygien och för smittskydd.
 • Du ska se till att ha ett godkänt bortforslande av ditt farliga avfall, exempelvis för dina lysrör.
 • Du ska göra kontroll av din utrustning så att den är ren och fungerar.
 • Du ska se till att redskap är rena och att städningen av lokalen sköts.
 • Du ska också ha en rutin för din hantering av klagomål från kunder.
 • Din egenkontroll ska även innefatta rutiner för kontroll av lokalens ventilationssystem.

Anmäl din anläggning

Om du planerar att öppna en verksamhet, som är anmälningspliktig, ska du skicka in din anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen minst sex veckor innan du planerar att starta. Om din verksamhet förändras, flyttas, utökas, upphör, ändrar fakturaadress eller om någon annan tar över verksamheten, ska du kontakta oss så fort som möjligt. Om du startar eller driver verksamhet utan att du har anmält det till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

Både om du har en anmälningspliktig och en som inte kräver anmälan, ska du se till att den lokal du ska använda är anpassad för din verksamhet. Du ska se till att det till exempel finns goda rutiner för städning, smittskydd, hygien och kemikaliehantering. Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett egenkontrollprogram. Genom att ha nedskrivna rutiner blir det lättare för personalen, att utföra kontrollen. Samtidigt, som det blir lättare, att följa upp resultat och hitta brister i rutinerna. Det blir också lättare att veta vem, som ansvarar för vad.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan