Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Försäljning av tobak

Du, som ska sälja tobak, måste ansöka om tillstånd. Du behöver ha egenkontroll kring hur försäljningen går till.

Blanketter för ansökan och anmälning

För att sälja tobak måste du ansöka om tillstånd. Du fyller i en blankett och skickar in din ansökan till oss. Vi har också blankett för egenkontrollsprogram, som måste vara med, när du ansöker om tillstånd.

Beställ blankett via samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se.

Ange vilka blanketter du behöver. Det finns blanketter för:

 • Ansökan om tobaksförsäljning
 • Egenkontroll, tobak
 • Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter
 • Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobak
 • Finansieringsplan
 • Försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)
 • Ansökan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)
 • Egenkontrollsprogram för tobaksfria nikotinprodukter

Ansökan om tillstånd

För att sälja tobak måste du ansöka om tillstånd. Din ansökan ska skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi tar ut en prövningsavgift fastställd av kommunfullmäktige.

Egenkontroll

Du, som säljer tobaksvaror, ska ha särskild kontroll över din försäljning. Din personal ska ha tillräckliga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av tobaksvaror och vid försäljning av e-cigaretter.

Du ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Det ska beskriva de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har. Ditt egenkontrollsprogram ska fungera som ett stöd för dig själv och din personal. Programmet ska vara bifogad i din ansökan om tillstånd.

Anmälan om förändringar

Förändringar i verksamheten, till exempel ägarbyte, organisationsnummer eller adress, ska du anmäla till oss utan dröjsmål. Detsamma gäller om du vill sluta sälja.

Vad räknas som tobak?

Tobaksvaror är alla varor, som helt eller delvis, är tillverkade av tobak.

 • cigaretter, cigarrer, cigariller
 • piptobak, rulltobak
 • e-cigaretter
 • snus och portionstobak
 • råtobak, blunts innehållande tobak och tobak till vattenpipa

Regelverk

Tobaksbruket i Sverige är ett av våra största folkhälsoproblem. Därför finns ett regelverk med syfte att minska användningen och skadorna från tobak.

Åldersgränsen är 18 år

För att någon ska få köpa tobaksvaror gäller en åldersgräns på 18 år. Butiksägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs. Det innebär att butiksägaren ansvarar för att personalen känner till vilka regler som gäller. Butiksägaren måste också skapa rutiner för att ålderskontroll och regler följs. Den som lämnar ut tobaksvarorna har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse, om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Exponering och marknadsföring

Du får inte ha någon marknadsföring som är påträngande, uppsökande eller uppmanar någon att använda tobak. Det är inte heller tillåtet med påträngande exponering, som att ha stora affischer och erbjudanden.

Felaktiga varor och priser

Du får inte ha tobaksvaror till försäljning, som är omärkta eller felaktigt märkta. Märkning ska vara med två varningstexter på svenska. Förpackningar ska också ha innehållsdeklaration. Du får inte sälja brutna förpackningar eller lösa cigaretter. Cigaretter får inte säljas till högre pris än detaljhandelspriset.

Vår tillsyn

Tillsammans med polisen har vi ansvar att göra tillsyn för att se att lagen följs. Vi ska upplysa om reglerna och vi kan ingripa med förelägganden och förbud vid överträdelser. Besöken genomförs varje år. Vi tar en årlig avgift för tillsynen enligt en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Om du bryter mot lagen

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 12 § i tobakslagen kan dömas för olovlig tobaksförsäljning. Det kan innebära böter eller fängelse.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan