Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Cisterner

Om du har cisterner, för exempelvis eldningsolja eller diesel, ska de kontrolleras. Storleken på cisternen och om den finns inom ett vattenskyddsområde avgör vad du behöver göra.

För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner som innehåller diesel-, eldnings- eller spillolja kontrolleras regelbundet. Kontrollen ska göras av ett godkänt företag.

Vilka godkända företag som gör kontroller hittar du på Swedacs webbplats.

När du fått din kontrollrapport skickar du en kopia till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anmälan om cisterner

Du ska anmäla din cistern till oss om den har tagits i bruk efter 1 juli 2000, eller om den ska nyinstalleras. Detta gäller för:

  • Cisterner i mark som innehåller eldningsolja, diesel eller spillolja.
  • Cisterner utomhus, ovan mark, som rymmer mer än 1 m³, men högst 10 m³, som innehåller eldningsolja, diesel eller spillolja.
  • Cistern inom vattenskyddsområden, en nyinstallation av cistern över 250 m³ med brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområden, ska anmälas i god tid till oss innan den tas i bruk. En avgift betalas för handläggningen.

Cistern som tas ur bruk

En cistern, som inte längre ska användas, ska du i första hand gräva upp. Du behöver tömma och rengöra den innan den forslas bort. Ta bort alla påfyllningsrör, avluftningsledning och andra friliggande rördelar.

Om det inte går att ta bort cisternen, ska du fylla den med sand eller annat lämpligt material för att undvika att marken sätter sig. Nivåmätare, som innehåller kvicksilver och avfall från tömningen är klassat som farligt avfall och ska därför fraktas bort och tas om hand av företag med tillstånd.

Vid markförorening

Om du upptäcker en markförorening ska du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen direkt. För vår miljös skull behöver det åtgärdas så snart som möjligt.

Beställ blankett

Beställ blankett via samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se.

Ange vilken blankett du behöver beroende på ditt ärende. Det finns två blanketter, "Anmälan om installation av cistern" och "Anmälan om cistern som tagits ur bruk".

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan