Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Niklas Åkermo
niklas.akermo@gnosjo.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Niklas Åkermo ser till att arbetet med medicin är säkert.

Man sitter vid en dator och skriver.

Niklas Åkermo har en bakgrund som ambulansförare och är medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Niklas Åkermo är medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. En MAS ser till vi följer lagar och regler i den kommunala vården och omsorgen. Den viktigaste arbetsuppgiften är att se till att patientsäkerheten är god. Niklas arbetar som en slags kvalitetssäkrare och ser till att arbetet utförs på rätt sätt. Ofta innebär det att han är rådgivare åt olika verksamheter och att personalen har de verktyg och den kunskap de behöver för att kunna sköta sitt arbete korrekt. Han skriver rutiner och riktlinjer som verksamheten ska förhålla sig till. När något blivit fel i verksamheten och patientsäkerheten hotas är det Niklas som leder utredningarna.

Han deltar i många möten, både på lokal, regional och nationell nivå. Han deltar även i möten med politikerna i Gnosjö kommun där han lämnar information om vad som händer i verksamheten, svarar på frågor och får politikernas synpunkter på vad som ska korrigeras i verksamheten.

– En stor fördel att arbeta i en liten kommun är att beslutsvägarna är korta och förändringar går snabbare att genomföra.

Niklas har tidigare arbetat som ambulanssjuksköterska, i över 20 år. Anledningen till att han bytte arbetsgivare och arbetsuppgifter var att han tyckte att tjänstebeskrivningen för MAS i Gnosjö kommun verkade intressant.

Framtiden har många utmaningar, bland annat när det gäller personalförsörjningen, då vi har en åldrande befolkning.

– En spännande del i detta är att vi måste ställa om och använda oss av tekniska lösningar. Exempel på sådana lösningar är nattkameror och läkemedelsautomater som till viss del ska ersätta fysiska besök och öka självbestämmandet.

I detta arbete har Niklas en viktig roll att bevaka, så att införandet och användandet sker patientsäkert och tryggt.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan