Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Nämndsekreterare
Sara Nilsson
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Ordförande
Jirka Bärnlund Fors, Centerpartiet

Förste vice ordförande
Jakob Wendefors, Kristdemokraterna

Andre vice ordförande
Bo-Göran Härestrand, Socialdemokraterna

Kontaktuppgifter till våra politiker finns i förtroendemannaregistret Troman.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för en rad olika områden, bland annat inom miljö, trafik och bygglovsansökningar.

Ansvarsområden

Nämnden ansvarar för kommunens ålägganden som beskrivs i Livsmedelslagen, Miljöbalken, Alkohollagen, Tobakslagen, Lagen om bostadsanpassning samt Plan- och bygglagen.

Samhällsbyggnadsnämnden är även trafiknämnd och hanterar trafikföreskrifter, hastighetsbegränsningar i tätorterna samt ansökningar om parkeringstillstånd.

Ärenden nämnden handlägger

  • Bostadshygien
  • Buller
  • Luftföroreningar
  • Livsmedelshygien
  • Smittskydd
  • Kalkning av försurade vatten
  • Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Samhällsbyggnadsutskottet

Under samhällsbyggnadsnämnden finns ett utskott som bereder vissa ärenden innan de kommer upp till nämnden för beslut, det heter samhällsbyggnadsutskottet.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan