Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Nämndsekreterare
Sara Nilsson
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Ordförande
Jirka Bärnlund Fors, Centerpartiet

Förste vice ordförande
Jakob Wendefors, Kristdemokraterna

Andre vice ordförande
Bo-Göran Härestrand, Socialdemokraterna

Kontaktuppgifter till våra politiker finns i förtroendemannaregistret Troman.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för en rad olika områden, bland annat inom miljö, trafik och bygglovsansökningar.

Ansvarsområden

Nämnden ansvarar för kommunens ålägganden som beskrivs i Livsmedelslagen, Miljöbalken, Alkohollagen, Tobakslagen, Lagen om bostadsanpassning samt Plan- och bygglagen.

Samhällsbyggnadsnämnden är även trafiknämnd och hanterar trafikföreskrifter, hastighetsbegränsningar i tätorterna samt ansökningar om parkeringstillstånd.

Ärenden nämnden handlägger

  • Bostadshygien
  • Buller
  • Luftföroreningar
  • Livsmedelshygien
  • Smittskydd
  • Kalkning av försurade vatten
  • Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Samhällsbyggnadsutskottet

Under samhällsbyggnadsnämnden finns ett utskott som bereder vissa ärenden innan de kommer upp till nämnden för beslut, det heter samhällsbyggnadsutskottet.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan