Gnosjö kommun logotype

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är gemensam med Gislaved kommun. I nämnden sitter tre representanter från varje kommun.

Nämndens uppdrag

Räddningsnämnden ska arbeta för:

  • att förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder vidtas för att höja invånarnas förmåga att höja sin egen säkerhet.
  • att minska antalet bränder och andra olyckor.
  • att snabbt och effektivt ingripande sker för att begränsa skador, när nödlägen som bränder och andra olyckor inträffar.
  • ett uthålligt och mindre sårbart samhälle.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan