Gnosjö kommun logotype

Rådet för funktionshinderfrågor

Funktions­hinder­organisationer, vår samordnare för tillgänglighetsfrågor och kommunala politiker är representerade i vårt råd för funktionshinderfrågor.

Rådet har en viktig roll som referensgrupp för de funktionshinderspolitiska frågorna. Rådet fattar inga beslut, utan har i första hand en rådgivande funktion. Representanternas kunskap och erfarenhet tas tillvara och förstärks ibland med inbjudna gäster. Rådet träffas fyra gånger per år.

Rådets uppdrag

  • Förstärka inflytandet i frågor som gäller funktionshinder.
  • Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare inom funktionshinder.
  • Verka för att funktionshinderfrågor beaktas i kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar.
  • Remissorgan i frågor som rör grupper av personer med funktionshinder.
  • Forum för opinionsbildning och kunskapsspridning rörande Funktionshinder.

Rådets sammansättning

Rådet ligger under kommunstyrelsen och dess allmänna utskott. Allmänna utskottets representant är också ordförande i rådet. Utöver representant för allmänna utskottet ingår representanter för socialutskottet, kultur- och utbildningsutskottet och samhällsbyggnadsnämnden.

Funktions­hinder­organisationer med aktiva medlemmar i kommunen, får utse två representanter var till rådet.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan