Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Socialförvaltningen
socialutskottet@gnosjo.se

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika pensionärsorganisationer och kommunledningen.

Det är ett rådgivande organ med syfte att ge dig som pensionär inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. I rådet ingår politiska representanter och representanter från pensionärsorganisationerna.

Rådet är organisatoriskt knutet till socialutskottet.

Rådets uppdrag

  • Förstärka inflytandet i frågor som gäller äldre.
  • Verka för att pensionärernas frågor beaktas i kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar.
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning rörande äldrefrågor.
  • Vara remissorgan i frågor som rör pensionärer.
  • Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare inom äldreområdet.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan