1. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Nissafors
  2. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Marås
Gnosjö kommun logotype

Föreskrifter

Här hittar du bestämmelser som rör dig som medborgare som exempelvis allmän ordning på offentlig plats, regler för renhållning, skydd för människors hälsa och miljön samt vatten- och avlopp.

Kommunala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommunfullmäktige beslutar om. Nedan finns föreskrifterna som gäller för vår kommun.

Kommunallagen sätter ramarna för kommunens arbete

Kommunallagen är en ramlag som förenklat talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. I kommunallagen regleras bland annat uppgifter för styrelser och nämnder, delaktighet och insyn samt kommunal samverkan. Kommunerna styrs också av andra lagar, exempelvis av socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

På riksdagens webbplats finns mer att läsa om kommunallagen.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan