Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Registrator hos kommunledningsförvaltningen
kommun@gnosjo.se

Registrator hos socialförvatlningen
socialutskottet@gnosjo.se

Registrator hos kultur- och utbildningsförvaltningen
ku@edu.gnosjo.se

Registrator hos samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Arkiv

Kommunens arkiv ska underlätta för allmänheten att få insyn i den kommunala verksamheten. Men arkivet är också en guldgruva för den historieintresserade.

I arkivet finns information om kommunen och dess historia. Här kan du läsa kommunala protokoll, ta del av betyg och klasslistor, forska om din hembygd med mera.

Enligt Arkivlagen är alla myndigheters arkiv en del av det nationella kulturarvet. Vi är skyldiga att bevara, ordna och vårda våra arkiv så att det ska vara enkelt att hitta informationen du söker.

Vill du ta del av vad som finns i våra arkiv

Enligt offentlighetsprincipen har vem som helst rätt att se det som finns i våra arkiv, de är så kallade allmänna handlingar. Du har rätt att ta del av handlingen eller få en kopia på den. Vissa handlingar kan vara belagda med sekretess för att skydda den personliga integriteten för enskilda individer och dessa handlingar har du inte alltid rätt att få ta del av. Här kan du läsa om vad offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess innebär. 

Om du har frågor kring arkivet och vilka handlingar som finns, eller om du vill boka ett besök, är du välkommen att höra av dig. Kontakta någon av våra registratorer så hjälper de dig. Du hittar kontaktuppgifter i kontaktrutan högt upp på sidan.

Vi kan komma att ta ut en avgift enligt våra taxor ifall du önskar papperskopior eller digital fil.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan