1. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Nissafors
  2. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Marås
Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kommunledningsförvaltningen
kommun@gnosjo.se

Kultur- och utbildningsförvaltningen
ku@edu.gnosjo.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Socialförvaltningen
socialutskottet@gnosjo.se

Teknik- och fritidsförvaltningen
tof@gnosjo.se

Allmän handling och offentlighetsprincipen

Alla har rätt att vända sig till kommunen och begära ut en allmän handling. En allmän handling kan vara en text, en bild, en ljudinspelning eller en film. Det kan vara något som antingen har kommit in till kommunen eller har skapats hos oss.

För att handlingarna som kommer in till oss enkelt ska hittas, registreras dem i ett diarium. I diariet antecknas bland annat vem som har skrivit handlingen och vilket datum den kom in. Handlingen ges också en kort rubrik som beskriver ärendet och ett nummer som gör det möjligt att identifiera den.

Offentlighets­principen

Rätten att ta del av allmänna handlingar sammanfattas i offentlighetsprincipen, som är en av de viktigaste delarna av vårt demokratiska samhälle.

Syftet är att ge allmänheten möjlighet att påverka myndigheters verksamhet och kontrollera hur politiker och tjänstemän utför sina uppgifter. Offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad och finns i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen.

Begära ut en handling

För att ta del av en allmän handling kontaktar du den förvaltning som har hand om handlingen du vill begära ut. Om du inte vet eller är osäker på vilken förvaltning handlingen finns hos, kontaktar du kommunledningsförvaltningen och förklarar ditt ärende.

När du begär ut en handling behöver du inte säga ditt namn eller vad du ska använda handlingen till.

Allt går inte att begära ut

Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. Det finns undantag när handlingar inte omfattas av offentlighetsprincipen. Dessa går inte att begära ut. Det kallas att handlingarna är sekretessbelagda.

En allmän handling kan behöva ha sekretess, till exempel för att skydda en persons enskilda eller ekonomiska förhållanden.

Ett annat undantag är att en handling kan betraktas som arbetsmaterial, det vill säga att den inte är färdig. Handlingen anses då inte som allmän och är därmed inte offentlig.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan