Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Eget dricksvatten

När du har egen brunn är det ditt egna ansvar att dricksvattnet är bra. Du behöver därför ta regelbundna prov på ditt dricksvatten. Vattnet kan förändra sig över tid.

Vattenprovet skickar du för analys till företag som erbjuder dessa tjänster. Prov behöver du ta på drickvattnet minst var tredje år enligt Livsmedelsverket. Men om barn ska dricka vattnet bör du ta prov varje år. Vid stora händelser i omgivningen, som översvämning eller skogsbrand, behöver du också ta nytt vattenprov.

Riktvärden för arsenik, bly och kadmium har sänkts kraftigt från och med 1 juli 2024. Då infördes även riktvärde för PFAS, vilket inte fanns tidigare.

Om du upptäcker att halterna är för höga i din brunn finns det olika åtgärder att göra. Ibland räcker det med att täta brunnslocket, ibland behövs någon typ av rening. Det är också viktigt att se över anläggningen regelbundet och att ha en plan för tillfällig vattenbrist, till exempel vid torka eller strömavbrott. På Livsmedelsverkets webbplats hittar du information om skötsel av dricksvattenanläggning. Här finns också råd samlade kring vanliga problem vid olika typer av brunnar.

I ett hushåll med fyra personer går det åt ungefär 600 liter vatten per dygn. Det mesta vattnet i ett hushåll går åt till tvätt, disk, hygien och toalettspolning. För att en brunn ska ge tillräckligt med dricksvatten behöver det strömma in minst 25-40 liter i brunnen per timme.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan