Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kundtjänst Vatten och avlopp
kundva@gnosjo.se

Vi nås via växeln måndag-torsdag 8.00-12.00.

Kommunalt avlopp

Rent vatten är en av världens viktigaste naturtillgångar. Vi sköter det kommunala avloppet, men du kan ha eget avlopp, då ansvarar du själv för reningen.

Med e-tjänsterna nedan kan du skicka in din avläsning av vattenmätaren, följa din vattenförbrukning, ändra din adress eller göra flyttanmälan och ändra dina egna kontaktuppgifter.

Avlopp inom tätort

Det finns sex avloppsreningsverk och en markbädd i vår kommun. Allt du spolar ner i avloppet, oavsett om det är i toaletten, duschen eller i vasken, förs genom ett ledningsnät till kommunens avloppsreningsverk. Vattnet som spolats ner ska efter att det renats i avloppsreningsverket släppas ut i naturen till närmaste vattendrag.

Vad får du spola ner?

För att den maskinella utrustningen i pumpstationerna och avloppsreningsverken inte ska skadas krävs att du endast spolar ned detta i toalettstolen.

  • Urin och avföring
  • Toalettpapper

Tops, bindor, tvättlappar, hushållspapper, fimpar ska kastas i soptunnan, återvinnas och läkemedelsrester ska lämnas in till apoteket.

Kemikalier skadar vår miljö

Det finns en del som kan orsaka problem i våra avloppsreningsverk, ledningarna eller förorena vår miljö. Tänk därför på att lämna in kemikalier och giftiga ämnen på din närmaste återvinningsstation. Läkemedel ska lämnas in till ditt apotek.

Föremål kan orsaka stopp

Föremål som inte är flytande, till exempel bindor eller tops, kan orsaka stopp i både det kommunala ledningsnätet och i det egna avloppet. Därför ska du sortera sådant i dina sopor bland det som är brännbart. Läs mer om hur du sorterar dina sopor på SÅMs webbplats.

Olja och fett kan orsaka stopp i ledningsnätet, det kyls ner och bygger på inuti ledningarna. Därför ska det samlas upp och lämnas in på närmaste miljöstation.

Vid byggnation

Vid all byggnation ska du alltid lämna en anmälan om anslutning till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Du behöver lämna en situationsplan eller en ritning över hur ledningarna går idag. Kontakta teknik- och fritidsförvaltningen, tof@gnosjo.se.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan