Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kundtjänst Vatten och avlopp
kundva@gnosjo.se

Telefontid
Vi nås via växeln måndag-torsdag 8.00-12.00.

Avgifter för vatten och avlopp

Det du betalar för vatten och avlopp motsvarar de kostnader kommunen har. VA-verksamheten finansieras nämligen med avgifter och inte med skatter.

Här hittar du information om taxorna för vatten och avlopp. Kommunfullmäktige beslutar om hur stor taxan och avgifterna ska vara.

Taxan

 • Dels är det anslutningsavgifter, som tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta är en engångskostnad. En avgift kan även tas ut vid ombyggnad eller tillbyggnad.
 • Dels är det brukningsavgifter, som beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten. Det här rör sig om en fast årlig kostnad och en rörlig baserat på din förbrukning.

Anslutningsavgift för bostäder

 • Framdragning av servisledningar 46 436 kronor, utan moms.
 • Upprättande av servisledningar 60 880 kronor, utan moms.
 • Avgift per bostadsenhet 21 176 kronor, utan moms.
 • Sammanlagt kostar det 128 492 kronor, utan moms.

Annan fastighet

 • Framdragning av servisledningar 47 436 kronor, utan moms.
 • Upprättande av förbindelsepunkt 61 880 kronor, utan moms.
 • Per kvadratmeter hårdlagd tomtyta 27,96 kronor, utan moms.

Årlig avgift för bostäder

 • Fast avgift 3 440 kronor, utan moms.
 • Rörlig avgift per kubikmeter vatten 23,95 kronor, utan moms.

Årlig avgift för fastigheter

 • Fast avgift 4 310 kronor, utan moms.
 • Rörlig avgift per kubikmeter vatten 35,80 kronor, utan moms.

Komplett dokument hittar du på sidan "Taxor".

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan