Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kundtjänst Vatten och avlopp
kundva@gnosjo.se

Telefontid
Vi nås via växeln måndag-torsdag 8.00-12.00.

Avgifter för vatten och avlopp

Det du betalar för vatten och avlopp motsvarande de kostnader som kommunen har. VA-verksamheten finansieras nämligen med avgifter och inte med skatter.

Här hittar du information om taxorna för vatten och avlopp. Kommunfullmäktige beslutar om hur stor taxan och avgifterna ska vara.

Taxan

 • Dels är det anslutningsavgifter, som tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta är en engångskostnad. En avgift kan även tas ut vid ombyggnad eller tillbyggnad.
 • Dels är det brukningsavgifter, som beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten. Det här rör sig om en fast årlig kostnad och en rörlig baserat på din förbrukning.

Anslutningsavgift för bostäder

 • Framdragning av servisledningar 51 436 kronor, exkl. moms.
 • Upprättande av servisledningar 65 880 kronor, exkl. moms.
 • Avgift per bostadsenhet 23 176 kronor, exkl. moms.
 • Sammanlagt kostar det 140 492 kronor, exkl. moms.

Annan fastighet

 • Framdragning av servisledningar 52 436 kronor, exkl. moms.
 • Upprättande av förbindelsepunkt 66 880 kronor, exkl. moms.
 • Per kvadratmeter hårdlagd tomtyta 29,96 kronor, exkl. moms.

Årlig avgift för bostäder

 • Fast avgift 4 625 kronor, exkl. moms.
 • Rörlig avgift per kubikmeter vatten 24,50 kronor, exkl. moms.

Årlig avgift för fastigheter

 • Fast avgift 5 850 kronor, exkl. moms.
 • Rörlig avgift per kubikmeter vatten 37,40 kronor, exkl. moms.

Komplett dokument hittar du på sidan "Taxor".

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan